På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Natarbejde og helbredskontrol på Fællesoverenskomsten, ATL m.fl.

For medarbejdere der er omfattet af overenskomster aftalt mellem 3F Transport eller 3F Transports afdelinger på den ene side og DIO I (Transport) og DIO II på den anden side (f.eks. Fællesoverenskomsten, Transport- og Logistikoverenskomst (ATL) m.fl.), skal arbejdsgiveren tilbyde medarbejdere, der allerede arbejder om natten, en helbredskontrol mindst hvert andet år.

Parterne har aftalt en række rammer for, hvordan helbredskontrollen skal gennemføres i praksis.

Pjece og spørgeskema
Der var enighed om, at informationsmaterialet skal indeholde en oversigt over relevante risikofaktorer samt gode råd til virksomheder og medar-bejdere. Formålet med denne informationspjece er at give en række gode råd og ideer til forbyggende aktiviteter.

I pjecen findes desuden et spørgeskema, som skal bruges i forbindelse med helbredskontrol af natarbejdere:

Hent pjece

Introduktionsfolder
Introduktionsfolderen til natarbejde og helbredskontrol beskriver:

Hvorfor helbredskontrol?
Hvordan foregår helbredskontrollen?

Hent introduktionsfolder

Protokollat for implementering af model for helbredskontrollens gennemførelse
Protokollatet indeholder information om modellen for helbredskontrollens gennemførelse.

Hent protokollat

 

Udgivelse:

Varenr: