På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vejledning om medarbejdere i udlandet

Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering af medarbejdere inden for EU/EØS og forklarer herunder, hvad social sik-ring og udstationering er i denne sammenhæng. Når en medarbejder skal arbejde midlertidigt i udlandet for en dansk virksomhed, vil medarbejde-ren som udgangspunkt blive udstationeret. Det giver en række udfordrin-ger for den udstationerende virksomhed blandet andet i forhold til, hvor virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag. EU/EØS-udstationeringsreglerne om social sikring bestemmer, hvor virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag.

EU/EØS reglerne sikrer, at virksomheden kun betaler sociale sikringsbi-drag i ét land. Det kan blive dyrt, hvis virksomheden enten betaler sociale sikringsbidrag i flere lande (uden at behøve det) eller ikke betaler til det land, hvor medarbejderen retmæssigt skal være social sikret. Derfor vil denne vejledning gøre det klart for virksomheden, hvor de skal indbetale sociale sikringsbidrag.

Vejledningen tager ikke stilling til, hvor medarbejderen er skattepligtig. Derfor kan denne vejledning ikke lægges til grund for vurderinger af, hvil-ket land medarbejderen skal betale skat til. Reglerne om social sikring re-gulerer alene medarbejderens ret til sociale ydelser, og til hvilket land virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag.

 

Udgivelse:

Antal sider:8

Varenr:

 

Download

Download produkt: PDF