På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Alfabetisk liste


Søgeresultat
Titel og beskrivelse Købsinformation
Blanketter og dokumenter
A
 • Addendum of 1994 General Conditions (ECE188 A) 
 • Tillægs- og ændringsvilkår til ECE 188 A. ECE 188 A er ikke fuldstændigt, men skal kompletteres af parterne. Dette addendum indeholder nødvendige kompletteringer til ECE 188 A og er udformet således, at ECE 188 A sammen med addendum for ECE 188 A i det væsentligste modsvarer NLM 94.
 • Addendum of 1994 General Conditions (ECE188 A) 
 • Tillægs- og ændringsvilkår til ECE 188 A. ECE 188 A er ikke fuldstændigt, men skal kompletteres af parterne. Dette addendum indeholder nødvendige kompletteringer til ECE 188 A og er udformet således, at ECE 188 A sammen med addendum for ECE 188 A i det væsentligste modsvarer NLM 94.
 • Advarsel - Skabelon 
 • Hent en skabelon til en skriftlig advarsel. Her kan I beskrive, hvilken adfærd der udløser advarslen.
 • Anmodning om lønkonsulentmøde 
 • Anmodningen underskrives af begge parter og sendes til DI, 1787 København V, eller til et af de berørte forbund / afdelinger vedlagt evt. bilag.
  Blanketten er med DI/CO-industri logo.
 • Arbejdsfordeling 
 • Indberetningskema til angivelse af tid og omfang for aftalt arbejdsfordeling for virksomheden.
B
D
E
 • ECE 188 
 • International leveringsbetingelse for leverance af maskiner og mekanisk udstyr.
 • ECE 188 A 
 • Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk udstyr.
 • ECE 188 B 
 • Tillægsbetingelser til ECE 188 vedrørende montageledelse.
 • European Competition Law in Practice  
 • Publikationen giver et overblik over de vigtigste regler og principper i EU-konkurrenceretten. Publikationen tager højde for den i 2004 gennemførte moderniseringsreform af EU-konkurrenceretten.
F
 • Ferieberegningsskema 2017 
 • Til brug ved beregning af feriepenge for fratrædende funktionærer er fremstillet et beregningsark, der gør det lettere at huske at få alle forhold med i beregningen.
 • Ferieberegningsskema 2018 
 • Til brug ved beregning af feriepenge for fratrædende funktionærer er fremstillet et beregningsark, der gør det lettere at huske at få alle forhold med i beregningen.
 • Feriefridagstimer 
 • Tro og loveerklæring vedr. feriefridagstimer
  Benyttes ved afholdelse eller udbetaling af feriefrihed, hvor medarbejderen underskriver denne erklæring. Blanketten er generel og uden logo.
 • Fraværsdokumentation 
 • Blanketten kan anvendes såvel under fraværet, eller som efterfølgende dokumentation, når at arbejdet er genoptaget
 • Fridage og helligdage - Oversigt  
 • Hent en oversigt over overenskomstmæssige fridage og betaling herfor. Oversigten gælder for Fællesoverenskomsten, Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service, Faglærteoverenskomsten og Butiksoverenskomsten.
 • Funktionærkontrakt (Industriens Funktionæroverenskomst) 
 • Ansættelsesbevis for funktionærer. Blanketten er med DI/CO-industri logo. Ansættelsesbeviset kan primært bruges til funktionærer, der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, men kan også anvendes til øvrige funktionærer.
G
H
I
 • Incoterms 2010 
 • Incoterms er ICC's internationalt anerkendte handelsklausuler.
 • Information om NL 17 
 • Information om almindelige betingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.
 • Information om NL 92 
 • Information om almindelige betingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.
 • Information om NLG 95 
 • Information om almindelige leveringsbetingelser for støbegods mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.
 • Information om NLM 94 
 • Information om almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.
 • Information om NLS 95 
 • Information om almindelige betingelser for leverancer af mængdevarer af standardtype såsom mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter,
  skruer og søm mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige.
 • Information om NU 15 og NR 15 
 • Informationen indeholder bl.a. baggrunden for og anvendelsen af betingelserne og en kort orientering om de bestemmelser, hvor NU 15 og NR 15 indholdsmæssigt afviger fra de tidligere bestemmelser i NU 06 og NR 06.
J
 • Juridiske Publikationer 
 • Hvis du downloader oversigten, vil du få en samlet oversigt over alle de juridiske publikationer og hvilke sprog de findes i.
K
 • Kommentar til NL 92 
 • Kommentar til NL 92 beskriver de enkelte bestemmelsers baggrund og redegør indgående for fortolkningen af disse.
 • Kommentar til NLM 94 
 • Kommentar til NLM 94 beskriver de enkelte bestemmelsers baggrund og redegør indgående for fortolkningen af disse.
 • Konsortie-kontrakt 
 • Model Form of Consortium Agreement (ORGALIME) (2015)
  Modelkontrakten er beregnet til brug, hvor to eller flere virksomheder danner et konsortium m.h.p. tilsammen at tilbyde at udføre en leverance, hvorefter konsortiet opløses.
 • Kontraktformular til NU 15 
 • Kontraktformularen kan anvendes samme med NU 15.
  Kontraktformularen er udarbejdet for at gøre kontraktindgåelsen lettere og frem for alt sikrere.
L
 • Loven om handelsagenter (1991) 
 • En detaljeret gennemgang af de gældende danske lovbestemmelser. Loven, som i vidt omfang er ufravigelig, fastsætter minimumsopsigelsesvarsler og tillægger agenten en ret til godtgørelse ved agentforholdets ophør. Bogen medtager som bilag bl.a. direktivtekst, den danske lovtekst samt den danske sprogversion af ORGALIME's modelkontrakt for agentforhold.
M
 • M 17 
 • Orgalimes almindelige vedligeholdelsesbetingelser er beregnet for løbende aftaler om såvel forebyggende vedligeholdelse som reparation. Betingelserne kan således anvendes ved de respektive opgavetyper hver for sig eller ved aftaler, der omfatter begge typer.
 • M 2000 
 • Orgalimes almindelige vedligeholdelsesbetingelser er beregnet for løbende aftaler om såvel forebyggende vedligeholdelse som reparation.
 • Mulighedserklæring  
 • Virksomheden kan bede sygemeldte medarbejdere om en mulighedserklæring for at klarlægge, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan udføre.
N
 • Navneliste vedr. arbejdskonflikt 
 • Indberetningsskema til angivelse af de deltagende medarbejderes navne og tider for deres deltagelse i konflikten. Blanketten kan benyttes til indberetning af konflikten til DI.
 • NL 17 
 • NL 17 er et sæt standartbetingelser, som på en rimelig og afbalanceret måde fastlægger sælgersidens og købersidens rettigheder og pligter.

 • NL 92 
 • NL92 er almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

 • NLG 95 
 • Almindelige leveringsbetingelser for støbegods mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.
  Betingelserne angiver at være begrænset til leverancer inden for de nordiske lande.
 • NLM 94 
 • NLM er et sæt standardbetingelser, som på en rimelig og afbalanceret måde fastlægger sælgersidens og købersidens rettigheder og pligter.
 • NLT 95 
 • Nordiske tillægsbetingelser til NL 92.
 • NPV 99 
 • Tillægsbetingelser til NL 92 og NLM 94
  Almindelige leveringsbetingelser for programmel.
 • NR 15 
 • NR 15 anvendes i de tilfælde, hvor leverandøren af kunden anmodes om at udføre reparation, uden at parterne på forhånd har truffet nogen løbende aftale herom. NR 15 skal således ikke anvendes sideløbende med NU 15 og heller ikke i tilfælde, hvor den virksomhed, som har leveret udstyret, afhjælper fejl og mangler inden for rammerne af aftalen om udstyrsleverancen.
 • NU 15 
 • NU 15 anvendes i de tilfælde, hvor en virksomhed (kunden) benytter en anden (leverandøren) til løbende at udføre vedligeholdelse op reparation af kundens udstyr. Med vedligeholdelse menes al planlagt vedligeholdelse, som udføres med et formål at forebygge forekomsten af fejl og funktionsforstyrrelser. Reparation udføres derimod med det formål at afhjælpe en allerede opstået fejl.
  NU 15 er en revideret udgave af NU 06.
O
 • Opsigelse - generel skabelon 
 • Hent en generel skabelon til opsigelse af en medarbejder. Denne skabelon indeholder felter, hvor I kan udfylde fratræden, sidste arbejdsdag, årsag til opsigelsen samt tilgodehavende ferie.
 • Opsigelse af funktionær 
 • Hent en skabelon til opsigelse af en funktionær. Denne skabelon kan bruges, hvis medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden.
P
R
 • R 17 
 • Orgalimes almindelige reparationsbetingelser er beregnet på de situationer, hvor en virksomhed påtager sig at udføre reparationsarbejde på en anden virksomheds udstyr, uden at der mellem virksomhederne foreligger en løbende vedligeholdelsesaftale (se Orgalime M 2000).
S
 • S 2000 
 • General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical, and Associated Electronic Products (ORGALIME).
 • S 2000 Guide 
 • Guide to S 2000
  Kommentaren til S 2000 redegør for betingelsernes anvendelse. Er en hjælp til fortolkningen af betingelserne.

 • S 2000 S 
 • Orgalime har udviklet et sæt betingelser, som kan anvendes som et tillæg til Orgalimes S 2000. Betingelserne regulerer blandt andet omfanget af parternes forpligtelser og leverandørens ansvar.
 • S 2012 
 • S 2012 er et sæt internationale salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr.

 • S 2012 Guide 
 • Kommentaren til S 2012 redegør for betingelsernes anvendelse, beskriver de enkelte bestemmelsers baggrund og redegør indgående for fortolkningen af disse.

  Bogen bør have interesse for alle, der i forskellige situationer kan have behov for hjælp til fortolkningen af betingelserne.
 • S 2012 S  
 • Supplementary Conditions for the Supervision of Erection of Mechanical, Electrical and Electronic Products Delivered in ­Accordance with S 2000 (ORGALIME)
  S 2012 er en revision og opdatering af ORGALIME S 2000S
 • SC06 
 • SC06 er specielt tilpasset til leverancer af støbte eller smedede produkter, hvor der anvendes særlige forme, modeller eller værktøjer under fremstillingen.
 • SE01 
 • SE 01 er et sæt internationale salgs- og leveringsbetingelser for levering og montering af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr.
 • Serviceoverenskomsten - Ansættelsesaftale 
 • Ansættelsesaftale for medarbejdere under Serviceoverenskomsten mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet.
 • SI 14 
 • General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and
  Electronic Products (ORGALIME).


 • SP 99 
 • Orgalime SP 99 er almindelige betingelser for lønarbejde af større serier. Betingelserne kan anvendes, når en producent lægger enkelte opgaver (f.eks. overfladebehandling) ud i lønarbejde.
 • Suspension af funktionær 
 • Hent en skabelon til opsigelse (suspension) af en funktionær. Denne skabelon kan bruges, hvis funktionæren suspenderes i opsigelsesperioden.
 • SW 01 - General conditions for computer software 
 • ORGALIME SW 01 er internationale tillægsbetingelser til ORGALIME S 2000/S2012 og SE 94/SE 01 og regulerer kontraktparternes rettigheder og pligter med hensyn til det programmel, som ofte indgår som en del
  af leverancen.
T
 • Tro- og loveerklæring ved dagpengegodtgørelse for G-dage 
 • Tro- og loveerklæring ved dagpengegodtgørelse for G-dage. Dette er en erklæring, som medarbejderen skal udfylde som dokumentation for, at vedkommende ikke arbejder, er syg eller på ferie 1. og 2. ledighedsdag efter fratræden.

  Medarbejderen skal udfylde erklæringen, hvis virksomheden beder om det.
 • Turnkey Contract for Industrial Works 
 • ORGALIME 2003.
  Kontraktpakke med henblik på internationale aftaler om levering af produktions-, proces- og andre industrielle anlæg, hvor leverandøren har ansvaret for konstruktion, montering, afprøvning samt aflevering af et driftsklart anlæg.
U
 • Uddannelsesklausul 
 • Hent en skabelon til en uddannelsesklausul med en medarbejder, som deltager i undervisning, der betales af virksomheden - under forudsætning af, at medarbejderen er ansat i virksomheden i en bestemt periode efter endt uddannelse.
V
 • Vikar ansættelsesaftale DIOI og CO-industri 
 • Ansættelsesaftale for ansættelse af vikarer i henhold til Industriens Overenskomsten (bilag 17) mellem DI Overenskomst I og CO-industri (Industriens Overenskomsten - timelønnet - ansættelseskontrakt).
 • Vikar ansættelsesaftale DIOII og 3F 
 • Ansættelsesaftale for ansættelse af vikarer i henhold til vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F (Vikaroverenskomsten - time-lønnet - ansættelseskontrakt).
 • Vikar ansættelsesaftale Vikarbranchen 
 • Ansættelsesaftale for vikarer udsendt af vikarbureauer medlem af Virkarbranchen (for vikarer der hverken er omfattet af Industriens Overenskomst og Vikaroverenskomsten).
 • Væsentlig ændring af ansættelsesforhold 
 • Hent skabelon på et informationsbrev samt et tillæg til ansættelseskontrakt, hvis virksomheden ændrer i medarbejderens ansættelsesvilkår.

  Skabelonen indeholder også et felt til, at medarbejderen skal skrive under på, at han/hun accepterer ændringerne.
W