På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomhedernes bidrag til AUB

UDDANNELSE. I 2018 er virksomhedernes bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) fastsat til kr. 2.702 pr. fuldtidsmedarbejder. Dette er en reduktion i bidraget i forhold til 2017, hvor bidraget var kr. 2.837.  

Bidraget til AUB består af et bidrag øremærket til finansiering af VEU-godtgørelsen samt et bidrag til finansiering af lønrefusion under erhvervsuddannelseselevers skoleophold mv.

Reduktionen i bidraget til AUB er bl.a. et følge af, at trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse, som blev indgået mellem regeringen, DA og LO i november 2017, er aftalt til at reducere det øremærkede VEU-bidrag, så det svarer til udgifterne til VEU-godtgørelse.

Praktikplads-AUB

Fra 1. januar 2018 indføres Praktikplads-AUB, som er en ny omfordelingsordning. Omfordelingen sker fra virksomheder, som ikke uddanner lærlinge og elever nok, til de virksomheder, som uddanner de faglærte, der er behov for i fremtiden. Praktikplads-AUB indebærer, at virksomheder, som ikke lever op til den måluddannelsesratio, som er fastsat for deres branche, skal betale et merbidrag til AUB.

Primo januar modtager virksomhederne information fra AUB om ordningen, bl.a. i form af oplysninger om de vejledende måluddannelsesratioer for brancherne.

PUBLICERET: 05-01-2018 OPDATERET: 02-07-2018