På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye regler om kompetencevurdering for voksne lærlinge og elever

UDDANNELSE. Fra 1. juli 2016 kan voksne, der vil starte på en erhvervsuddannelse, få en realkompetencevurdering (RKV) uden at være optaget på uddannelsen eller have en uddannelsesaftale. Den voksne vil også kunne få godtgørelse.

Med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft 1. august sidste år, blev erhvervsuddannelse for voksne (euv) indført. Det indebærer, at voksne (25 år og derover) med relevant joberfaring eller uddannelse skal have afkortet uddannelsesforløbet.

Alle voksne skal derfor have en realkompetencevurdering (RKV) for at få afklaret, om og hvor meget merit de skal have, og dermed hvor lang uddannelsestiden skal være, og hvor meget de skal på skole – men også om de har forudsætningerne for at starte på (og gennemføre) uddannelsen, eller om det er nødvendigt at tage nogle fag først for at kunne klare kravene. Altså helt centrale præmisser for at indgå en uddannelsesaftale.

Nemmere og mere fleksibelt

I dag er det et krav, at den voksne skal være optaget på en erhvervsuddannelse eller have indgået en uddannelsesaftale for at kunne blive realkompetencevurderet. Det har givet en del problemer for virksomhederne og de voksne. Med ændringerne bliver det muligt at få foretaget kompetencevurderingen, før man starter på uddannelsen.

Det vil gøre det mere fleksibelt og nemmere for virksomheder og voksne at få overblik over den enkeltes konkrete uddannelsesforløb, hvad angår varighed og indhold. Et overblik, der er en forudsætning for at kunne indgå en uddannelsesaftale.

Ændringerne imødekommer dermed nogle af de udfordringer, virksomhederne har oplevet i forbindelse med de nye voksenforløb, f.eks. administrativt besvær med at indgå en uddannelsesaftale, der kun omfatter realkompetencevurderingen.

Godtgørelse og ingen deltagerbetaling

Den voksne er også berettiget til godtgørelse (som ved deltagelse i AMU-kurser), hvis kompetencevurderingen foretages forud for uddannelsen, og betingelserne er opfyldt. Kompetencevurderingen er også fritaget for deltagerbetaling.

Ændringerne betyder også, at en realkompetencevurdering foretaget inden optag på uddannelsen ikke tæller som et uddannelsesforsøg, som det gør, hvis man bliver optaget på en erhvervsuddannelse.
Alt i alt giver det gode vilkår for den enkelte voksne, der ønsker at få afklaret mulighederne for at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Bindende kompetencevurderinger

De realkompetencevurderinger, der fremover bliver foretaget inden eleven bliver optaget på en erhvervsuddannelse for voksne (euv), vil være bindende. Det vil sige, at der ikke foretages en ny vurdering, når eleven er optaget på uddannelsen.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for kompetencevurderinger forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv), der påbegyndes den 1. juli eller senere.

RKV med uddannelsesaftale stadig en mulighed

Den nye mulighed for at få foretaget kompetencevurderingen, før man starter på uddannelsen, er et supplement til de gældende regler. Det således fortsat muligt at indgå en uddannelsesaftale, der kun dækker realkompetencevurderingen, hvis man ønsker det. I det tilfælde skal virksomheden betale løn, men kan få refusion fra AUB.
Ligeledes kan en voksen tilmelde sig uddannelsen på linje med de unge og blive kompetencevurderet som den indledende del af uddannelsen.

Råd og vink

Når I slår praktikpladser op, kan I evt. bede ansøgere om at vedlægge en realkompetencevurdering, når de ansøger. Så kender I præmisserne for en uddannelsesaftale, når I skal vurdere ansøgningerne, og skal ikke først have det afklaret efterfølgende.

Medarbejdere, der allerede er ansat hos jer, og som I overvejer at indgå en uddannelsesaftale med, vil fremover have adgang til løntabsgodtgørelse i forbindelse med kompetencevurderingen.

Har I spørgsmål om erhvervsuddannelse for voksne (euv) eller generelt om lærlinge og elever, er I velkomne til at kontakte Birgitte Winge på tlf. 3377 3893 eller biw@di.dk.

Tilmelding

Tilmelding til realkompetencevurdering (RKV) sker via efteruddannelse.dk - søg efter kursusnr. 00980.

Den voksne kan også henvende sig direkte på erhvervsskolen.

Stadig udfordringer med euv

De nye ændringer for kompetencevurderinger løser nogle af problemerne med euv.

Men det er ikke gjort med det. Euv-modellen med de tre spor og begrænsningen på to års praktiktid for de elever, der har erfaring eller uddannelse i forvejen, er en barriere for uddannelsesaftaler på en række uddannelser.

DI arbejder videre på at få ændret reglerne.

Vi får brug for flere faglærte, og de voksne er fortsat en vigtig gruppe, når der skal rekrutteres lærlinge og elever.

 

PUBLICERET: 22-06-2016 OPDATERET: 02-07-2018