På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IKUF: Frist for ændring af status 1. november

INDUSTRIENS KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND. Senest den 1. november 2018 skal virksomheder på IO og IFO meddele IKUF, hvis I vil ændre administration af de midler, I afsætter til medarbejdernes selvvalgte uddannelse.

Virksomheder, som er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst, skal afsætte midler, som medarbejderne kan søge til støtte til selvvalgt uddannelse.

I udgangspunktet betaler virksomhederne disse midler ind til Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF).

Efter bestemmelserne i de to overenskomster kan virksomheder, som opfylder to betingelser, vælge lokalt at administrere midlerne afsat til at støtte medarbejdernes selvvalgte uddannelse.

De to betingelser, som skal være opfyldt for at have lokal administration er:

  • Antallet af medarbejdere på de to overenskomster skal være mindst 100.
  • Virksomheden skal have et paritetisk sammensat uddannelsesudvalg. Det vil sige, at både arbejdstager- og arbejdsgiversiden er ligeligt repræsenteret.

Det er kun virksomheder, som skal skifte status, der skal foretage en registrering. Øvrige virksomheder fortsætter enten i den centrale fond som hidtil eller med lokal administration som hidtil.

Ønske om lokal administration

Ønsker virksomheden, som ikke aktuelt har lokal administration, at benytte denne mulighed, skal ønsket registreres via linket i boksen til højre; 'Registrer lokal administration'.

Virksomheder, som allerede har lokal administration og ønsker at bibeholde dette, skal ikke foretage sig noget.

Med i central fond

For virksomheder, som i dag har lokal administration, men ønsker at overgå til den centrale fond, skal ligeledes registrere deres ønske via linket i boksen til højre; 'Afregistrer lokal administration'.

Virksomheder, som i dag er med i den centrale fond, og som ønsker at fortsætte med dette, skal heller ikke foretage sig noget.

Frist 1. november

Den 1. november er frist for virksomheder, der ønsker at overgå til lokal administration af midlerne afsat til medarbejdernes selvvalgte uddannelse efter Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Samme frist gælder for virksomheder, der har lokal administration, men som ikke længere opfylder betingelserne eller ønsker at overgå til den centrale fond.

Ændringen vil være gældende for næstkommende kalenderår

Indtræder virksomheden i den centrale fond, vil I i løbet af foråret modtage en opgørelse baseret på jeres afrapportering for indeværende kalenderår. Opgørelsen vil redegøre for, hvorvidt der er overskydende midler i den lokale ordning, som skal afregnes til den centrale fond.

 

 

 

Registrer lokal administration

Læs mere om lokal administration af midlerne til medarbejdernes selvvalgte uddannelse og registrer din virksomhed via nedenstående link.

Du skal blandt andet angive de CVR-numre, som den lokale ordning omfatter.

Afregistrer lokal administration
Benyt nedenstående link til at afregistrere virksomhedens lokale administration.

Du skal blandt andet angive de CVR-numre, som den lokale ordning omfatter.

PUBLICERET: 28-09-2018 OPDATERET: 28-09-2018