På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fordelsuddannelser

UDDANNELSE. Hvert år udpeges en række erhvervsuddannelser til at være fordelsuddannelser. Det er uddannelser, hvor der forventes at blive mangel på udlærte.

Uddannelserne er udpeget som fordelsuddannelser, fordi det er svært at skaffe elever, og der forudses mangel på dem på arbejdsmarkedet.

Fordelsuddannelserne får særlig opmærksomhed i vejledningssystemet som uddannelser, hvor der er gode muligheder for at få en praktikplads. Der er frit optag på uddannelserne.

Samtidig har de relevante arbejdsgiver- og brancheorganisationer forpligtet sig til at arbejde for, at deres medlemsvirksomheder opretter praktikpladser til de elever, der har gennemført grundforløbet på den konkrete fordelsuddannelse i 2017 og 2018.

Industritekniker, chauffør, lastvognsmekaniker og procesoperatør er blandt de 33 fordelsuddannelser, se hele listen i boksen til højre.

Fordelsuddannelser er et af de initiativer, der blev aftalt i trepartsaftalen i efteråret 2016.

Mulig bonus til aftaler på fordelsuddannelser

En uddannelsesaftale på en fordelsuddannelse kan udløse en mindre bonus til virksomheder. Om den gør det afhænger af, om den konkrete uddannelse viser sig at have levet op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse, når året er omme.

Bonussen vil i så fald blive beregnet forholdsmæssigt. Det vil sige, at en uddannelsesaftale, som strækker sig over et halvt år, vil udløse en bonus svarende til halvdelen af bonussen til en uddannelsesaftale, som strækker sig over et år.

Der er afsat en pulje til at finansiere bonussen, som maksimalt kan udgøre 5.000 kr. for en uddannelsesaftale, der dækker hele året.

Er man berettiget til en bonus, vil den blive udbetalt automatisk.

Kriterier for bonus

En fordelsuddannelse skal leve op til disse to kriterier:

  • Mindst 9 ud af 10 elever skal have fået en uddannelsesaftale i en virksomhed senest tre måneder efter afslutningen af deres grundforløb
  • Omfanget af skolepraktik må ikke overstige 15 pct. på den enkelte fordelsuddannelse pr. år.

Hvis det ved opgørelsen i sommeren 2018 hhv. 2019 viser sig, at der ikke er blevet oprettet et tilstrækkeligt antal praktikpladser i tide, eller at for mange elever har været i skolepraktik, udbetales der ikke fordelsuddannelsesbonus for elever på den pågældende uddannelse.

I kan som virksomhed derfor ikke vide, om I kan få bonus - eller hvor stor den i givet fald bliver - før det bliver opgjort, om uddannelsen har levet op til kriterierne.

Fordelsuddannelser et år ad gangen

Fordelsuddannelser bliver udpeget for et år ad gangen.

Det er Undervisningsministeren, der foretager den endelige udpegning af fordelsuddannelser på baggrund af, at arbejdsgiver- og brancheorganisationer har angivet, hvilke uddannelser der kunne være relevante, og som de vil forpligte sig til at gøre en ekstra indsats for at skaffe praktikpladser til. 

 

Fordelsuddannelser

Ved at klikke på 'Se mere', kan I se fordelsuddannelserne i 2017.

Fordelsuddannelser 2018
Klik på 'Se mere' og se fordelsuddannelserne i 2018.
PUBLICERET: 17-01-2017 OPDATERET: 04-06-2018