På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

680 mio. kr. tilbage til virksomhederne

I Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse er det aftalt, at 680 mio. kr. føres tilbage til virksomhederne inden udgangen af 2017.

Tilbagebetalingen knytter sig til indbetaling af VEU-bidrag gennem en toårig periode og vil med fuld indbetaling i perioden give en tilbagebetaling på 520 kr. pr. medarbejder.

Det samlede beløb, der tilbagebetales til den enkelt virksomhed, vil fremgå af ATP’s Samlet Betaling, som virksomhederne modtager den 15. eller 16. december 2017.

Det blev aftalt i trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse, at private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der agerer på markedsvilkår, får tilbagebetalt i alt 680 mio. kr. i 2017.

Tilbagebetalingen skyldes, at der i en årrække har været en stor ubalance mellem virksomhedernes indbetalinger til VEU-godtgørelse og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.

For at undgå, at tilbagebetalingen rammer skævt i forhold til sæsonudsving, knyttes den til virksomhedernes bidrag, der er indbetalt over to hele år. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor meget der tilbagebetales for hvert enkelt kvartal:

 Periode Tilbagebetaling pr. medarbejder 
 3. kvt. 2015 6,79 kr. 
 4. kvt. 2015 6,79 kr.
 1. kvt. 2016 6,63 kr. 
 2. kvt. 2016 6,63 kr. 
 3. kvt. 2016 132,75 kr. 
 4. kvt. 2016 132,75 kr. 
 1. kvt. 2017 113,75 kr. 
 2. kvt. 2017 113,75 kr. 

Såfremt en virksomhed har betalt VEU-bidrag for hele den toårige periode fra og med 3. kvartal 2015 til og med 2. kvartal 2017, bliver der tilbagebetalt 520 kr. pr. medarbejder.

Konkret sker tilbagebetalingen gennem den standardopkrævning, Samlet Betaling, som ATP bruger til opkrævning af VEU-bidrag. Virksomhederne modtager opkrævningen elektronisk enten den 15. eller 16. december 2017 afhængig af systemforhold. Det samlede tilbagebetalte beløb fratrækkes virksomhedens AUB-bidrag for indeværende periode og fremgår af posten ”AUB” på opkrævningen.

Typisk vil virksomhederne således ikke opleve tilbagebetalingen som en udbetaling, men derimod som en modregning, der reducerer det samlede beløb, som de skal betale til ATP.

VEU-bidraget fremadrettet

Med trepartsaftalen vil budgettering og opkrævning af virksomhedernes VEU-bidrag til den kollektive finansiering af VEU-godtgørelse mv. fremadrettet blive afstemt efter det reelle forbrug af VEU-godtgørelse. Virksomhederne betaler dermed mindre, hvis behovet bliver mindre – og omvendt, hvis aktiviteten stiger. Opkrævningerne skal fastsættes, så fremtidig opsparing af uforbrugte VEU-midler undgås.

I 2018 forventes VEU-bidraget reduceret til 339 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget. Fastlæggelse af det endelige bidrag afventer vedtagelse af L107 i folketinget.

I 2017 var VEU-bidraget 455 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget, men skulle være steget til 525 kr. uden de initiativer, som følger af trepartsaftalen.

PUBLICERET: 05-12-2017 OPDATERET: 28-05-2018