På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Advarsel

Hvis I er utilfredse med en medarbejders adfærd eller performance, kan I give denne en advarsel. I kan i advarslen gøre det klart, hvad konsekvenserne er, hvis medarbejderen ikke forbedrer sin adfærd eller præstationer.

En advarsel giver virksomheden mulighed for at rette op på medarbejderens adfærd eller performance. Samtidig skaber den klarhed over, hvad konsekvenserne er, hvis medarbejderen ikke forbedrer sin adfærd eller performance.

Advarsler kan gives for medarbejderens opførsel, performance eller egentlige forseelser for eksempel:

  • Samarbejdsvanskeligheder
  • For sent fremmøde 
  • Manglende iagttagelse af personalepolitikker.

Advarslens indhold

Virksomheden skal klart og præcist tilkendegive i advarslen:

  • Hvilken adfærd, I er utilfredse med
  • Hvilken adfærd, I ønsker, at medarbejderen skal ændre
  • Hvilken konsekvens det får, hvis medarbejderen ikke ændrer adfærden.

Medarbejderen skal kvittere skriftligt for modtagelsen af advarslen, uanset om medarbejderen ikke er enig i indholdet. Hvis advarslen gives mundtligt, skal I udarbejde et samtalereferat helst underskrevet af medarbejderen som dokumentation.

Følg op på advarslen

Hvis medarbejderen ikke efterlever advarslens indhold, skal virksomheden reagere på det. I modsat fald er der risiko for, at advarslen mister sin effekt, og der på ny skal gives en advarsel for samme forhold.

Medarbejderen skal dog også have passende tid til at forbedre sin adfærd eller performance.

En advarsel kan forældes

Hvor længe en advarsel gælder, afhænger af karakteren af medarbejderens forseelse. Jo mere alvorlig forseelsen er, des længere tid gælder advarslen og vil kunne bruges af virksomheden.

Undgå at betale godtgørelse

Er en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold – for eksempel samarbejdsvanskeligheder – har det væsentlig betydning for vurderingen af opsigelsen, om virksomheden forinden har givet en advarsel.

Gives der ikke advarsel i sådanne tilfælde, er der risiko for, at I kommer til at betale en godtgørelse til medarbejderen for at have foretaget en usaglig opsigelse.

Medlem af DI? Brug vores standarder
DI har udarbejdet en skabelon til en advarsel. I kan bruge skabelonen som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at advarslen f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.
Er du medlem af DI, kan du downloade en skabelon til en advarsel:
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 15-06-2012 OPDATERET: 12-04-2019