På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ferie og fridage

Find viden om: Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister, Begravelse, Elektroniske feriekort, Ferie, Feriefridage, Feriekort ved virksomheds konkurs, Fritvalgs Lønkonto, Helligdage og overenskomstmæssige fridage, Orlov.
EMNER INDEN FOR FERIE OG FRIDAGE
  • DI's medlemmer skal indberette data om overenskomstdækkede medarbejderes ferie til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF).
  • Medarbejdere har i udgangspunktet ikke ret til at få fri for at tage til begravelse i arbejdstiden eller til at få løn under fraværet.
  • Det er lovpligtigt at indberette feriedata. Indberetningen er forudsætningen for at printe DI’s feriekort og for at anvende eFeriekort, som sendes til medarbejderens e-Boks.
  • Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie i løbet af et ferieår fra 1. maj til 30. april. Det er virksomheden, som fastsætter, hvornår medarbejdere skal holde ferie.
  • Feriefridage er betalte fridage ud over de 5 ugers ferie i ferieloven.
  • Til lønmodtagere: Hvis en af DI’s medlemsvirksomheder går konkurs eller i betalingsstandsning, indestår DI for medarbejdernes feriepenge, hvis medarbejderne er ansat under en kollektiv overenskomst.
  • Medarbejderen omfattet af Industriens Overens-komst og Industriens Funktionæroverenskomst bruger Fritvalgs Lønkontoen til opsparing af løn.
  • Medarbejdere omfattet af Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service har en fritvalgskonto til opsparing af løn.
  • Medarbejderne har som udgangspunkt fri på helligdage. Andre fridage afhænger af overens-komsten og de forskellige typer medarbejdere.
  • Medarbejdere kan få orlov til at passe hospitalsindlagte børn samt syge nærtstående handicappede, nærtstående alvorligt syge eller døende, som ønsker at dø i eget hjem.
 
Få overblik over DI-services og værktøjer, som kan hjælpe jer med at udvikle jeres virksomhed.
PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 14-11-2017