På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Helligdage og overenskomstmæssige fridage

Medarbejderne har som udgangspunkt fri på helligdage. Derudover har medarbejderne fri på overenskomstmæssige fridage, som afhænger af overenskomsten og de forskellige typer medarbejdere.

Medarbejderne har som udgangspunkt fri på helligdage. Derudover har medarbejderne fri på overenskomstmæssige fridage, som afhænger af overenskomsten og de forskellige typer medarbejdere.

I kan her få et overblik over helligdage og overenskomstmæssige fridage for:

 • Timelønnede under Industriens Overenskomst
 • Funktionærer
 • Butiksansatte
 • Ledere

Helligdage

Følgende dage er helligdage for alle typer medarbejdere:

 • Nytårsdag 
 • Skærtorsdag 
 • Langfredag 
 • 2. påskedag 
 • St. Bededag 
 • Kristi Himmelfart 
 • 2. pinsedag 
 • 1. og 2. juledag.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst

Medarbejdere der er omfattet af Industriens Overenskomst har som udgangspunkt fri på ovenstående helligdage.

Herudover er følgende dage fridage efter overenskomsten:

 • 1. maj 
 • Grundlovsdag 
 • 24. december.

Fridagene regnes fra klokken 06.00 eller fra normal daglig arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt næste dag.

Kortere ugentlig arbejdstid
Den ugentlige arbejdstid skal reduceres forholdsmæssigt med 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, når en af ovennævnte "fridage" falder på en af ugens 5 første hverdage.

For fuldtidsbeskæftigede medarbejdere betyder det, at medarbejderne skal have reduceret deres arbejdstid samt det antal timer, der betales løn for, med 1/5 af 37, altså 7,4 time i uger, hvor der falder ”fridag” på en af ugens 5 første hverdage.

For medarbejdere der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der er kortere end 37 timer betyder det, at de skal have reduceret arbejdstiden med 1/5 af den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Dette gælder både, hvis ”fridagen” falder på en normal arbejdsdag og på en normal ugentlig fridag.

Arbejdstiden skal også reduceres for medarbejdere, der f. eks. arbejder 37 timer fra mandag til og med torsdag og normalt har fri om fredagen, hvis fridagen falder på en fredag.

For medarbejdere, der ikke har deres normale arbejdstid placeret med det samme antal timer (7,4 ved fuldtidsarbejde) på ugens 5 første hverdage, er det derfor ikke tilstrækkeligt ”blot” at give medarbejderne fri på de dage, hvor en ”fridag” falder på en af deres arbejdsdage.

I de tilfælde hvor arbejdstiden ikke er fordelt ligeligt på ugens fem første hverdage (7,4 time pr. dag ved fuldtidsbeskæftigelse), bliver man derfor nødt til at finde ud af, hvilke dage reduktionen så skal finde sted, og hvad der eventuelt skal ske skal ske, hvis medarbejderen får for mange eller få timer fri den pågældende dag.

Manglende timer (op til 7,4) kan eventuelt hentes ved at medarbejderen arbejder det manglende antal timer mindre en anden dag i den pågældende uge.

I det tilfælde at de manglende eller overskydende timer placeres en anden dag, skal det ændres jf. overenskomstens regler.

For medarbejdere, der indgår i skifteholdsarbejde, jf. overenskomstens § 15 skal arbejdstiden reduceres med 1/5. Søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage er dog ikke fridage for skifteholdsmedarbejdere, men virksomheden skal betale tillæg, jf. overenskomstens § 15, stk. 6, med mindre andet er aftalt.

Betaling for fridage
Medarbejderne kan vælge, at der i forbindelse med fridage, hvor der altså ikke betales løn, skal udbetales et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen.

Tillæg for arbejde på en ”fridag”
Hvis en medarbejder skal arbejde på en helligdag eller en overenskomstmæssig fridag, skal vedkommende have et tillæg. 

Lærlinge
Lærlinge, der er omfattet af lærlingebestemmelserne under Industriens Overenskomst, har også fri på ovennævnte dage. De modtager fuld løn på fridagene.

Voksenlærlinge, som aflønnes efter Industriens Overenskomst (§ 22) har fri på ovennævnte dage, men modtager ikke løn på fridagene. Voksenlærlinge skal i stedet behandles som ”almindelige medarbejdere” jf. ovennævnte.

Hvis virksomheden forlanger, at lærlingen arbejder på en af de ovennævnte dage, skal virksomheden betale samme tillæg som for ”almindelige” medarbejdere jf. ovennævnte.

Funktionærer

Helligdage er hele fridage for funktionærer. Funktionærer betales fuld løn på fridagene.

1. maj er en normal arbejdsdag for funktionærer.

24. december er for funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, en hel fridag.   

Grundlovsdag er som udgangspunkt en almindelig arbejdsdag, men mange virksomheder har kutymer for en hel eller halv fridag.

For funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst er grundlovsdag en hel fridag.

Funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, der arbejder på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, skal have timeløn samt overarbejdstillæg (se satserne i funktionæroverenskomsten §11, stk. 3) for timerne den pågældende dag.

Butiksansatte

I forbindelse med lukkelovens bortfald 1. oktober 2012 trådte en særlig aftale i Landsoverenskomst for butikker i kraft, som regulerer, hvordan butikkerne skal kompensere medarbejderne på helligdage og overenskomstmæssige helligdage, hvis de skal på arbejde på disse dage:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • St. Bededag
 • Kristi Himmelfart
 • 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag
 • 24. december
 • Grundlovsdag 
 • Nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken lukker tidligere end normalt på denne ugedag.

Hent skemaet i boksen til højre for at få et overblik over disse dage.

Ledere

Ledere, der er omfattet af "Lederaftalen", følger den arbejdstid, der gælder inden for det arbejdsområde, hvor de er ledere, medmindre andet er aftalt. Det betyder for eksempel, at en værkfører for medarbejdere, der har fri 1. maj, også har fri 1. maj.

Medlem af DI? Hent oversigt
DI har udarbejdet en oversigt over fridage og overenskomstmæssige fridage for medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomsten, Kontor- og lageroverenskomsten, Faglærteoverenskomsten samt Butiksoverenskomsten. Oversigten giver et overblik over, hvordan I skal forholde jer på disse dage afhængigt af, om I holder åbent eller lukket, samt om medarbejderen er fuld- eller deltidsansat:

Er du medlem af DI, kan du downloade en oversigt, som giver et overblik over, hvordan I skal forholde jer på helligdage og overenskomstmæssige fridage afhængigt af, om I holder åbent eller lukket, samt om medarbejderen er fuld- eller deltidsansat:

Oversigt over overenskomst-mæssige fridage og betaling herfor (Fællesoverenskomsten, Kontor- og lageroverenskomsten, Faglærteoverenskomsten, Butiksoverenskomsten)

Find reglerne om helligdage og overenskomstmæssige fridage her:

Industriens Overenskomst:

 • Satser for betaling på en helligdag eller en overenskomstmæssig fridag: § 13, stk. 7, pkt. 2 c
 • Lærlinge og voksenlærlinge: Lærlingebestemmelser § 15
 • ”Stort” skifteholdstillæg: Industriens Overenskomst § 15, stk. 6
 • Overarbejdstillæg: Industriens Overenskomst § 13, stk. 7, pkt. 2 c
 • Særligt tillæg for manglende erstatningsfridag: § 15, stk. 6.6.
 • Weekendarbejdere: § 10 stk. 4 og § 13, stk. 7, pkt. 2

Andre overenskomster:

 • Industriens Funktionæroverenskomst: § 11, stk. 3
 • Fællesoverenskomst § 4
 • Landsoverenskomst for kontor og lager § 12
 • Faglærteoverenskomsten § 1, stk. 6 og 7
 • Landsoverenskomst for butikker § 1

Bestil overenskomsterne i DI's shop:

PUBLICERET: 30-10-2012 OPDATERET: 18-04-2018