Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.
Søgeresultat
TitelDatoBeskrivelse
TitelDatoBeskrivelse
N
Natarbejde 29-10-2015Arbejdstid
Nedsat arbejdsevne 29-06-2015Nedsat arbejdsevne
Nemmere og hurtigere udbetaling af barselsrefusion 23-11-2015Nyt om lovgivning og regler
NemRefusion obligatorisk for løntilskud og fleksjob 19-10-2015Nyt om lovgivning og regler
Normal arbejdstid 29-10-2015Arbejdstid
Ny overenskomst for letbaneførere 17-08-2015Nyheder om overenskomster
Ny oversigt over overenskomstmæssige fri- og helligdage 31-08-2015Nyt om lovgivning og regler
Ny praksis for aflønning af opsagte medarbejdere i skiftehold 17-08-2015Nyheder om overenskomster
Ny regel om indførelse af refusionsloft i Industriens Barselsfond 31-08-2015Nyt om lovgivning og regler
Ny sygedagpengemodel har særlig betydning for emballagevirksomheder 26-10-2015Nyheder om overenskomster
Ny vejledning om kvinder i ledelse og bestyrelser 23-11-2015Nyheder om personalepolitikker
Nybagt mor ville ikke acceptere nedsat arbejdstid 21-09-2015Nyheder om graviditet og barsel
Nye klarere regler hvis I ikke indberetter og indbetaler pension 21-09-2015Overenskomstsatser og -regler 2014
Nye krav til håndtering af personaledata 24-08-2015Nyt om lovgivning og regler
Nye overenskomster vedtaget 24-08-2015Nyheder om OK2014
Nye regler for fleksjob 1. januar 2013 23-11-2015Nyt om lovgivning og regler
Nye regler for sygeferiepenge 1. januar 2015 26-10-2015Nyt om lovgivning og regler
Nye regler gør det lettere at ansætte medarbejdere, der bor i et andet EU-land 02-11-2015Nyt om lovgivning og regler
Nye regler om ferie 19-10-2015Nyt om lovgivning og regler
Nye regler om varsling ved større afskedigelser 07-09-2015Nyt om lovgivning og regler
Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2011 26-10-2015Satser for kørepenge, diæter, rejseudgifter m.m.
Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2012 23-11-2015Satser for kørepenge, diæter, rejseudgifter m.m.
Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2013 07-09-2015Satser for kørepenge, diæter, rejseudgifter m.m.
Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2014 21-09-2015Satser for kørepenge, diæter, rejseudgifter m.m.
Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2015 19-10-2015Satser for kørepenge, diæter, rejseudgifter m.m.
Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m 2012 19-10-2015Satser for G-dage, dagpenge, sygedagpenge mv.
Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m 2014 19-10-2015Satser for G-dage, dagpenge, sygedagpenge mv.
Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m 2015 16-11-2015Satser for G-dage, dagpenge, sygedagpenge mv.
Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 2011 21-09-2015Satser for G-dage, dagpenge, sygedagpenge mv.
Nye satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 2013 07-09-2015Satser for G-dage, dagpenge, sygedagpenge mv.
Nye satser på Alarm- og Elektrikeroverenskomsten 31-08-2015Overenskomstsatser og -regler
Nye satser på Brancheoverenskomst for Vagtassistenter 31-08-2015Overenskomstsatser og -regler
Nye satser på Brancheoverenskomst for Vagtselskaber 31-08-2015Overenskomstsatser og -regler
Nye satser på Kantineoverenskomsten 31-08-2015Overenskomstsatser og -regler
Nye satser på Vaskerioverenskomsten 31-08-2015Overenskomstsatser og -regler
Nye satser på Vinduespolereroverenskomsten 31-08-2015Overenskomstsatser og -regler
Nyt anciennitetskrav ved sygdom 17-08-2015Overenskomstsatser og -regler 2013
Nyt om dagpengeret under ferielukning og hjemsendelse 26-10-2015Nyt om lovgivning og regler
Når jobbet forsvinder, er det ok at opsige 26-10-2015Nyheder om graviditet og barsel