Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.
Søgeresultat
TitelDatoBeskrivelse
TitelDatoBeskrivelse
F
Faglig voldgift 18-11-2014Fagretlig behandling
Faglærteoverenskomsten 2010-2012 24-11-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Faglærteoverenskomsten 2012-2014 20-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
Faglærteoverenskomsten 2014-2017 22-09-2014Nyheder om OK2014
Fagretlig behandling - en oversigt 18-11-2014Fagretlig behandling
FAQ fra OK2012: Nyt beregningsgrundlag for pension i Industriens Funktionæroverenskomst 04-12-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ om aftalt fratrædelsesalder 29-09-2014Nyheder om opsigelse
FAQ om den nye vikarlov 01-12-2014Nyt om lovgivning og regler
FAQ om fleksibel arbejdstid 27-10-2014FAQ om fleksibel arbejdstid
FAQ om kontrolforanstaltninger 08-12-2014Nyheder om ansættelse
FAQ om lockout 17-09-2014Konflikt
FAQ: Elektroniske dokumenter 08-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Elektroniske dokumenter 17-11-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Funktionsløn på Industriens Funktionæroverenskomst 01-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Funktionsløn på Industriens Funktionæroverenskomst 29-09-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: HK-talsrepræsentant 27-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: HK-talsrepræsentant 24-11-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Individuel investering 08-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Individuel investering 29-09-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Lønudbetaling ved udvidet arbejdstid på IO og IFO 01-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Lønudbetaling ved udvidet arbejdstid på IO og IFO 17-11-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Nyt beregningsgrundlag for pension i Industriens Funktionæroverenskomst 09-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Nyt dækningsområde i Industriens Funktionæroverenskomst 01-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Nyt dækningsområde i Industriens Funktionæroverenskomst 29-09-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Pension og alder 08-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Pension og alder 04-08-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Seniorordning i IO og IFO 09-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Seniorordning i IO og IFO 29-09-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Seniorordningen i Fællesoverenskomsten 01-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Seniorordningen i Fællesoverenskomsten 29-09-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Styrkelse af uddannelsesarbejdet 01-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Styrkelse af uddannelsesarbejdet 29-09-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
Fast ugentlig arbejdstid på 38 3/4 timer 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Faste modeller for optjening og afvikling 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Fastlæggelse af høj-og lavsæsoner 1 år ad gangen 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Ferie 18-11-2014Ferie
Ferie 03-12-2014Personalepolitik om ferie
Ferie og fridage 20-10-2014Ferie og fridage
Ferie og fridage 17-11-2014Ferie og fridage
Feriefridage 11-08-2014Feriefridage
Feriefridage 03-12-2014Personalepolitik om feriefridage
Feriefridage til udbetaling 27-10-2014Nyheder om ferie og fridage
FerieKonto: Nye frister for indbetaling og indberetning 27-10-2014Nyt om lovgivning og regler
Feriekort ved virksomheds konkurs 20-10-2014Feriekort ved virksomheds konkurs
Ferieloven - nye regler vedtaget 15-08-2014Nyt om lovgivning og regler
Ferielukning mellem jul og nytår 11-11-2014Nyheder om ferie og fridage
Feriepengene går online 17-11-2014Nyt om lovgivning og regler
Find en lokalaftale 27-10-2014Find lokalaftale, der passer din virksomhed
Fleksibel arbejdstid 26-09-2014Fleksibel arbejdstid
Fleksibel arbejdstid 27-10-2014Fleksibel arbejdstid
Fleksjob og løntilskud 05-08-2014Fleksjob og løntilskud
Flere får ret til værnepligtsorlov 20-10-2014Nyt om lovgivning og regler
Flere korte ansættelsesperioder gav ret til anciennitetstillæg 15-12-2014Nyheder om overenskomster
Flextid 11-08-2014Arbejdstid
Flextid i produktionsgrupper 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Flyt fra digital signatur til NemID 20-10-2014Nyt om lovgivning og regler
Foreningsfrihed 19-12-2014Arbejdsvilkår i øvrigt
Forhandling 27-10-2014FAQ om fleksibel arbejdstid
Forhåndsreservation om fleksjobbonus 01-12-2014Nyt om lovgivning og regler
Forlig om fællesoverenskomsten med 3F Transport 22-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om ny ATL overenskomst 22-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om nye industrioverenskomster 22-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om nye treårige overenskomster i industrien 06-10-2014Nyheder om OK2014
Forlig om Serviceoverenskomsten 22-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig på det fødevareindustrielle område 01-09-2014Nyheder om OK2014
Forlig på mejeriområdet 01-09-2014Nyheder om OK2014
Forligsinstitutionen 18-11-2014Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forligsmand 18-11-2014Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forlængelse med 3 t./ uge for alle hold i højsæson 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Forskelsbehandling 17-11-2014Arbejdsvilkår i øvrigt
Forskudt arbejdstid 30-09-2014Arbejdstid
Forskudt tid 26-09-2014Forskudt tid
Forsømt tid 18-11-2014Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
FORÆLDET: 1. maj og grundlovsdag i HTS' hovedoverenskomster 24-11-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
FORÆLDET: Fællesoverenskomsten - omregningsfaktor til månedsløn 24-11-2014Overenskomstsatser og -regler 2009
Forøgelse af daglig arbejdstid med indtil 3 timer 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Fratrædelse 03-12-2014Personalepolitik om fratrædelse
Fratrædelsesaftaler 25-11-2014Fratrædelsesaftaler
Fratrædelsesgodtgørelse 27-10-2014Fratrædelsesgodtgørelse
Fratrædelsesgodtgørelse 03-12-2014Personalepolitik om fratrædelsesgodt-gørelse
Fratrædelsesgodtgørelse også til fleksjobbere 10-11-2014Nyheder om opsigelse
Fravær ved graviditet og barsel 20-10-2014Fravær ved graviditet og barsel
Fraværsdokumentation og opfølgning 18-11-2014Sygdom
Fraværspolitik 03-12-2014Personalepolitik om fraværspolitik
Freelancer var ikke lønmodtager 28-10-2014Nyheder om ansættelse
Fri placering i tidsrummet kl. 6.00 18.00 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Frihed i arbejdstiden 03-12-2014Frihed i arbejdstiden
Frihed med betaling ved børns hospitalsindlæggelse 18-11-2014Sygdom
Frikendt for krav på en halv million 13-10-2014Nyheder om opsigelse
Fritstilling og suspension 24-10-2014Fritstilling og suspension
Fritvalgs Lønkonto 09-12-2014Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkontoen - langvarigt syge har ret til kompensation 24-11-2014Nyt om lovgivning og regler
Fritvalgskonto 15-10-2014Fritvalgskonto
Frivillig og individuel ordning for arbejdstid 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Frivillig ordning spar op til 7,4 timer pr. uge 05-11-2014Lokalaftaler: Oversigt
Funktionær kunne opsiges efter 129 ½ sygedage 03-11-2014Nyheder om sygdom
Funktionærelever kan få dobbelterstatning 22-09-2014Nyheder om ansættelse
Funktionærer 05-12-2014Funktionærer
Funktionærlovens regler for godtgørelse underkendt 08-12-2014Nyt om lovgivning og regler
Fællesoverenskomst 2014-2017 29-09-2014Nyheder om OK2014
Fællesoverenskomsten 2012-2014 20-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
Fællesoverenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2009 22-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2009
Fællesoverenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 27-10-2014Overenskomstsatser og -regler 2011
Fællesoverenskomsten med 3F 2010-2012 24-11-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Fællesoverenskomsten og Landsoverenskomsten for kontor og lager - ændringer 1. juli 2012 08-12-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
Færch Plast - Alle ledere er trænet i samtaler om sygdom 18-11-2014Cases
Før konflikten 20-10-2014Før konflikten
Få pointerne fra OK2014-orienteringsmøderne 01-09-2014Nyheder om OK2014