På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Søgeresultat
TitelDatoBeskrivelse
TitelDatoBeskrivelse
F
Faglig voldgift 07-12-2015Fagretlig behandling
Faglærteoverenskomsten 2010-2012 12-10-2015Overenskomstsatser og -regler 2010
Faglærteoverenskomsten 2012-2014 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
Fagretlig behandling - en oversigt 07-12-2015Fagretlig behandling
FAQ fra OK2012: Nyt beregningsgrundlag for pension i Industriens Funktionæroverenskomst 16-10-2015FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ om beskæftigelse af flygtninge 22-01-2016Nyheder om ansættelse
FAQ om fleksibel arbejdstid 29-10-2015FAQ om fleksibel arbejdstid
FAQ om lockout 04-01-2016Konflikt
FAQ: Elektroniske dokumenter 26-10-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Elektroniske dokumenter 05-10-2015FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ: Funktionsløn på Industriens Funktionæroverenskomst 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: HK-talsrepræsentant 05-10-2015FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ: Individuel investering 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Lønudbetaling ved udvidet arbejdstid på IO og IFO 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Lønudbetaling ved udvidet arbejdstid på IO og IFO 05-10-2015FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ: Nyt beregningsgrundlag for pension i Industriens Funktionæroverenskomst 26-10-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Nyt dækningsområde i Industriens Funktionæroverenskomst 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Pension og alder 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Pension og alder 10-11-2015FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ: Seniorordning i IO og IFO 19-10-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Seniorordningen i Fællesoverenskomsten 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Styrkelse af uddannelsesarbejdet 30-11-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
Fast ugentlig arbejdstid på 38 3/4 timer 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Faste modeller for optjening og afvikling 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Fastlæggelse af høj-og lavsæsoner 1 år ad gangen 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Fejl i beregningen af sygedagpengerefusion bliver nu rettet 20-01-2016Nyt om lovgivning og regler
Ferie 19-10-2015Ferie
Ferie og fridage 07-12-2015Ferie og fridage
Feriefridage 11-01-2016Feriefridage
FerieKonto: Nye frister for indbetaling og indberetning 19-10-2015Nyt om lovgivning og regler
Feriekort ved virksomheds konkurs 13-10-2015Feriekort ved virksomheds konkurs
Feriekortordning bestod selvom en betalingsregel blev opsagt 11-11-2015Nyheder om ferie og fridage
Ferieloven - nye regler vedtaget 10-08-2015Nyt om lovgivning og regler
Feriepengene går online 12-10-2015Nyt om lovgivning og regler
Find en lokalaftale 29-10-2015Find lokalaftale, der passer din virksomhed
Find jeres nye medarbejder via Jobservice Denmark 15-09-2015Nyheder om ansættelse
Fingrene væk fra medarbejdernes sms'er 22-10-2015Nyheder om personalepolitikker
Fleksibel arbejdstid 29-10-2015Fleksibel arbejdstid
Fleksjob og løntilskud 24-11-2015Fleksjob og løntilskud
Flere får ret til værnepligtsorlov 02-09-2015Nyt om lovgivning og regler
Flextid 28-12-2015Arbejdstid
Flextid i produktionsgrupper 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
For sent at påstå handicap 4 år efter opsigelse 28-10-2015Nyheder om opsigelse
Forhandling 29-10-2015FAQ om fleksibel arbejdstid
Forlig om fællesoverenskomsten med 3F Transport 02-09-2015Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om ny ATL overenskomst 02-09-2015Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om nye industrioverenskomster 07-09-2015Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om nye treårige overenskomster i industrien 31-08-2015Nyheder om OK2014
Forlig om Serviceoverenskomsten 02-09-2015Overenskomstsatser og -regler 2010
Forligsinstitutionen 05-10-2015Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forligsmand 05-10-2015Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forlængelse med 3 t./ uge for alle hold i højsæson 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Fornyede overenskomster i arkitektbranchen 18-01-2016Nyheder om overenskomster
Forskelsbehandling 07-12-2015Arbejdsvilkår i øvrigt
Forskudt arbejdstid 29-10-2015Arbejdstid
Forsømt tid 05-10-2015Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forøgelse af daglig arbejdstid med indtil 3 timer 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Fratrædelsesaftaler 27-10-2015Fratrædelsesaftaler
Fratrædelsesgodtgørelse 07-12-2015Fratrædelsesgodtgørelse
Fratrædelsesgodtgørelse også til fleksjobbere 19-10-2015Nyheder om opsigelse
Fravær ved graviditet og barsel 14-12-2015Fravær ved graviditet og barsel
Fraværspolitik 05-10-2015Fraværspolitik
Fri placering i tidsrummet kl. 6.00 18.00 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Frihed i arbejdstiden 05-10-2015Frihed i arbejdstiden
Fritstilling og suspension 02-10-2015Fritstilling og suspension
Fritvalgs Lønkonto (industriens overenskomster) 21-08-2015Fritvalgs Lønkonto (industriens overenskomster)
Fritvalgskonto (Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service) 21-08-2015Fritvalgskonto (Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service)
Frivillig og individuel ordning for arbejdstid 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Frivillig ordning spar op til 7,4 timer pr. uge 29-10-2015Lokalaftaler: Oversigt
Funktionærer 19-01-2016Funktionærer
Funktionærlignende ansatte havde ikke længere opsigelsesvarsler 28-01-2016Nyheder om opsigelse
Funktionærlovens regler for godtgørelse underkendt 26-10-2015Nyt om lovgivning og regler
Fællesoverenskomst 2014-2017 07-12-2015Nyheder om OK2014
Fællesoverenskomsten 2012-2014 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
Fællesoverenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 21-09-2015Overenskomstsatser og -regler 2011
Fællesoverenskomsten og Landsoverenskomsten for kontor og lager - ændringer 1. juli 2012 07-12-2015Overenskomstsatser og -regler 2012
Følg jeres egne interne retningslinjer 09-11-2015Nyheder om opsigelse
Før konflikten 26-01-2016Før konflikten
Første dom om vikarlovens ligebehandlingsprincip 14-12-2015Nyheder om ansættelse
Få dine udenlandske medarbejdere hurtigere til Danmark 16-12-2015Nyt om lovgivning og regler