Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.
Søgeresultat
TitelDatoBeskrivelse
TitelDatoBeskrivelse
F
Faglig voldgift 07-07-2014Fagretlig behandling
Faglærteoverenskomsten 2010-2012 16-06-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Faglærteoverenskomsten 2012-2014 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
Faglærteoverenskomsten 2014-2017 18-08-2014Nyheder om OK2014
Fagretlig behandling - en oversigt 28-07-2014Fagretlig behandling
FAQ om aftalt fratrædelsesalder 11-08-2014Nyheder om opsigelse
FAQ om den nye vikarlov 18-08-2014Nyt om lovgivning og regler
FAQ om fleksibel arbejdstid 16-06-2014FAQ om fleksibel arbejdstid
FAQ om funktionsløn 25-04-2014FAQ’er om OK2014
FAQ om kontrolforanstaltninger 13-08-2014Nyheder om ansættelse
FAQ om lockout 18-08-2014Konflikt
FAQ om nyt dækningsområde for tekniske funktionærer 25-04-2014FAQ’er om OK2014
FAQ om uddannelse 25-04-2014FAQ’er om OK2014
FAQ om vejpenge 25-04-2014FAQ’er om OK2014
FAQ om vikarer 25-04-2014FAQ’er om OK2014
FAQ: Elektroniske dokumenter 30-06-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Elektroniske dokumenter 10-06-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Funktionsløn på Industriens Funktionæroverenskomst 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Funktionsløn på Industriens Funktionæroverenskomst 22-04-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: HK-talsrepræsentant 25-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: HK-talsrepræsentant 23-06-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Individuel investering 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Individuel investering 22-04-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Lønudbetaling ved udvidet arbejdstid på IO og IFO 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Lønudbetaling ved udvidet arbejdstid på IO og IFO 10-06-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Nyt beregningsgrundlag for pension i Industriens Funktionæroverenskomst 30-06-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Nyt beregningsgrundlag for pension i Industriens Funktionæroverenskomst 04-08-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Nyt dækningsområde i Industriens Funktionæroverenskomst 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Nyt dækningsområde i Industriens Funktionæroverenskomst 22-04-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Pension og alder 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Pension og alder 04-08-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Seniorordning i IO og IFO 13-05-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Seniorordning i IO og IFO 22-04-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Seniorordningen i Fællesoverenskomsten 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Seniorordningen i Fællesoverenskomsten 22-04-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
FAQ: Styrkelse af uddannelsesarbejdet 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
FAQ: Styrkelse af uddannelsesarbejdet 22-04-2014FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2012
Fast ugentlig arbejdstid på 38 3/4 timer 30-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Faste modeller for optjening og afvikling 30-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Fastlæggelse af høj-og lavsæsoner 1 år ad gangen 30-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Ferie 07-07-2014Ferie
Ferie 04-08-2014Personalepolitik om ferie
Ferie og fridage 19-05-2014Ferie og fridage
Ferie og fridage 10-06-2014Ferie og fridage
Feriefridage 11-08-2014Feriefridage
Feriefridage 04-08-2014Personalepolitik om feriefridage
Feriefridage til udbetaling 18-08-2014Nyheder om ferie og fridage
FerieKonto: Nye frister for indbetaling og indberetning 19-05-2014Nyt om lovgivning og regler
Feriekort ved virksomheds konkurs 05-05-2014Feriekort ved virksomheds konkurs
Ferieloven - nye regler vedtaget 15-08-2014Nyt om lovgivning og regler
Feriepengene går online 18-08-2014Nyt om lovgivning og regler
Find en lokalaftale 07-07-2014Find lokalaftale, der passer din virksomhed
Fleksibel arbejdstid 19-05-2014Fleksibel arbejdstid
Fleksjob og løntilskud 05-08-2014Fleksjob og løntilskud
Flere korte ansættelsesperioder gav ret til anciennitetstillæg 18-08-2014Nyheder om overenskomster
Flextid 11-08-2014Arbejdstid
Flextid i produktionsgrupper 30-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Flyt fra digital signatur til NemID 18-08-2014Nyt om lovgivning og regler
Forhandling 11-08-2014FAQ om fleksibel arbejdstid
Forhåndsreservation om fleksjobbonus 18-08-2014Nyt om lovgivning og regler
Forlig om fællesoverenskomsten med 3F Transport 08-04-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om ny ATL overenskomst 08-04-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om nye industrioverenskomster 08-04-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig om nye treårige overenskomster i industrien 11-08-2014Nyheder om OK2014
Forlig om Serviceoverenskomsten 08-04-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Forlig på det fødevareindustrielle område 25-08-2014Nyheder om OK2014
Forlig på mejeriområdet 25-08-2014Nyheder om OK2014
Forligsinstitutionen 04-08-2014Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forligsmand 04-08-2014Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forlængelse med 3 t./ uge for alle hold i højsæson 19-05-2014Lokalaftaler: Oversigt
Forskelsbehandling 07-07-2014Arbejdsvilkår i øvrigt
Forskudt arbejdstid 28-04-2014Arbejdstid
Forsømt tid 04-08-2014Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
FORÆLDET: 1. maj og grundlovsdag i HTS' hovedoverenskomster 18-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
FORÆLDET: Fællesoverenskomsten - omregningsfaktor til månedsløn 18-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2009
Forøgelse af daglig arbejdstid med indtil 3 timer 16-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Fratrædelse 04-08-2014Personalepolitik om fratrædelse
Fratrædelsesaftaler 23-06-2014Fratrædelsesaftaler
Fratrædelsesgodtgørelse 01-05-2014Fratrædelsesgodtgørelse
Fratrædelsesgodtgørelse 04-08-2014Personalepolitik om fratrædelsesgodt-gørelse
Fratrædelsesgodtgørelse også til fleksjobbere 18-08-2014Nyheder om opsigelse
Fravær ved graviditet og barsel 02-07-2014Fravær ved graviditet og barsel
Fraværsdokumentation og opfølgning 12-05-2014Sygdom
Fraværspolitik 23-06-2014Personalepolitik om fraværspolitik
Fri placering i tidsrummet kl. 6.00 18.00 16-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Frihed i arbejdstiden 04-08-2014Frihed i arbejdstiden
Frihed med betaling ved børns hospitalsindlæggelse 10-06-2014Sygdom
Frikendt for krav på en halv million 18-08-2014Nyheder om opsigelse
Fritstilling og suspension 18-08-2014Fritstilling og suspension
Fritvalgs Lønkonto 11-04-2014Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkontoen - langvarigt syge har ret til kompensation 18-08-2014Nyt om lovgivning og regler
Fritvalgskonto 11-04-2014Fritvalgskonto
Frivillig og individuel ordning for arbejdstid 30-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Frivillig ordning spar op til 7 4 timer pr. uge 16-06-2014Lokalaftaler: Oversigt
Funktionær kunne opsiges efter 129 ½ sygedage 18-08-2014Nyheder om sygdom
Funktionærelever kan få dobbelterstatning 18-08-2014Nyheder om ansættelse
Funktionærer 12-08-2014Funktionærer
Funktionærlovens regler for godtgørelse underkendt 30-06-2014Nyt om lovgivning og regler
Fællesoverenskomst 2014-2017 11-08-2014Nyheder om OK2014
Fællesoverenskomsten 2012-2014 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
Fællesoverenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2009 04-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2009
Fællesoverenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 19-05-2014Overenskomstsatser og -regler 2011
Fællesoverenskomsten med 3F 2010-2012 18-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2010
Fællesoverenskomsten og Landsoverenskomsten for kontor og lager - ændringer 1. juli 2012 11-08-2014Overenskomstsatser og -regler 2012
Færch Plast - Alle ledere er trænet i samtaler om sygdom 06-08-2014Cases
Før konflikten 21-07-2014Før konflikten
Få pointerne fra OK2014-orienteringsmøderne 25-08-2014Nyheder om OK2014