På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Søgeresultat
TitelDatoBeskrivelse
TitelDatoBeskrivelse
F
Faglig voldgift 19-05-2016Fagretlig behandling
Fagretlig behandling - en oversigt 19-05-2016Fagretlig behandling
FAQ fra OK2012: Nyt beregningsgrundlag for pension i Industriens Funktionæroverenskomst 05-04-2016FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ om den nye vikarlov 02-05-2016Nyt om lovgivning og regler
FAQ om funktionsløn 11-05-2016FAQ’er om OK2014
FAQ om lockout 04-01-2016Konflikt
FAQ om nyt dækningsområde for tekniske funktionærer 11-05-2016FAQ’er om OK2014
FAQ om uddannelse 11-05-2016FAQ’er om OK2014
FAQ om vejpenge 24-05-2016FAQ’er om OK2014
FAQ om vikarer 11-05-2016FAQ’er om OK2014
FAQ: Elektroniske dokumenter 05-04-2016FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ: HK-talsrepræsentant 05-04-2016FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ: Lønudbetaling ved udvidet arbejdstid på IO og IFO 05-04-2016FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
FAQ: Pension og alder 11-04-2016FAQ'er om overenskomstfornyelserne 2014
Fejl i beregningen af sygedagpengerefusion bliver nu rettet 20-01-2016Nyt om lovgivning og regler
Ferie 21-03-2016Ferie
Ferie og fridage 11-05-2016Ferie og fridage
Feriefridage 11-01-2016Feriefridage
Feriekort ved virksomheds konkurs 14-03-2016Feriekort ved virksomheds konkurs
Feriekortordning bestod selvom en betalingsregel blev opsagt 16-05-2016Nyheder om ferie og fridage
Ferieloven - nye regler vedtaget 11-03-2016Nyt om lovgivning og regler
Ferielukning mellem jul og nytår 25-04-2016Nyheder om ferie og fridage
Fingrene væk fra medarbejdernes sms'er 25-04-2016Nyheder om personalepolitikker
Fleksibel arbejdstid 04-05-2016Fleksibel arbejdstid
Fleksjob og løntilskud 26-04-2016Fleksjob og løntilskud
Flere får ret til værnepligtsorlov 11-03-2016Nyt om lovgivning og regler
Flere korte ansættelsesperioder gav ret til anciennitetstillæg 18-04-2016Nyheder om overenskomster
For sent at påstå handicap 4 år efter opsigelse 25-04-2016Nyheder om opsigelse
Forenklede regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer 02-05-2016Nyt om lovgivning og regler
Forhåndsreservation om fleksjobbonus 18-04-2016Nyt om lovgivning og regler
Forlig om nye industrioverenskomster 05-04-2016Overenskomstsatser og -regler 2010
Forligsinstitutionen 07-03-2016Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forligsmand 07-03-2016Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Forsinket efterlevelse af overenskomst kostede bod 04-05-2016Nyheder om overenskomster
Forskelsbehandling 19-05-2016Arbejdsvilkår i øvrigt
Forskudt tid 04-05-2016Forskudt tid
Forsømt tid 07-03-2016Arbejdsnedlæggelser og faglige konflikter
Fratrædelsesaftaler 04-04-2016Fratrædelsesaftaler
Fratrædelsesgodtgørelse 19-05-2016Fratrædelsesgodtgørelse
Fravær ved graviditet og barsel 16-05-2016Fravær ved graviditet og barsel
Fraværspolitik 05-04-2016Fraværspolitik
Fri eller arbejde i påsken? Få overblik over reglerne 15-03-2016Overenskomstsatser og -regler 2016
Frihed i arbejdstiden 05-04-2016Frihed i arbejdstiden
Frikendt for krav på en halv million 14-03-2016Nyheder om opsigelse
Frit skøn til at vurdere hvem I kan undvære 14-03-2016Nyheder om opsigelse
Fritstilling og suspension 30-03-2016Fritstilling og suspension
Fritvalgs Lønkonto (industriens overenskomster) 08-04-2016Fritvalgs Lønkonto (industriens overenskomster)
Fritvalgskonto (Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service) 10-03-2016Fritvalgskonto (Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service)
Fuldtidsansatte kunne varsles på deltid 30-03-2016Nyheder om overenskomster
Fulgte ikke instrukserne og blev fyret 07-03-2016Nyheder om opsigelse
Funktionærer 19-01-2016Funktionærer
Funktionærlignende ansatte havde ikke længere opsigelsesvarsler 28-01-2016Nyheder om opsigelse
Funktionærlovens regler for godtgørelse underkendt 25-04-2016Nyt om lovgivning og regler
Fusion gav ikke ret til bedre vilkår 25-04-2016Nyheder om overenskomster
Fællesoverenskomsten og Landsoverenskomsten for kontor og lager - ændringer 1. juli 2012 16-05-2016Overenskomstsatser og -regler 2012
Følg jeres egne interne retningslinjer 25-04-2016Nyheder om opsigelse
Før konflikten 26-01-2016Før konflikten
Første dom om vikarlovens ligebehandlingsprincip 24-05-2016Nyheder om ansættelse
Få timers fravær kan udløse ny arbejdsgiverperiode 18-04-2016Nyheder om sygdom