På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Søgeresultat
TitelDatoBeskrivelse
TitelDatoBeskrivelse
I
I dybden med 120-dagesreglen 03-01-2018120-dagesreglen
I dybden med advarsler 27-10-2017Advarsel
I dybden med afspadsering 15-05-2018Afspadsering
I dybden med alkohol 30-10-2017Alkoholpolitik
I dybden med ansættelseskontrakter 27-10-2017Ansættelseskontrakter
I dybden med ansættelsesvilkår for udenlandske medarbejdere 08-05-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med arbejdsfordeling 18-04-2018Arbejdsfordeling
I dybden med arbejdsmiljørepræsentanter 17-05-2018Medarbejderrepræsentanter
I dybden med arbejdstilladelser til udenlandske medarbejdere 08-05-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med barns sygdom 16-04-2018Barns sygdom
I dybden med barselsfond 26-03-2018Barselsfond
I dybden med beskyttelse mod opsigelse ved graviditet og barsel 22-05-2018Beskyttelse mod opsigelse ved graviditet og barsel
I dybden med betaling under sygdom 27-10-2017Betaling under sygdom
I dybden med betaling ved graviditet og barsel 09-05-2018Betaling ved graviditet og barsel
I dybden med bonus 30-10-2017Bonus
I dybden med bortvisninger 27-10-2017Bortvisning
I dybden med deltidsarbejde 11-04-2018Deltidsarbejde
I dybden med direktørkontrakter 27-10-2017Direktørkontrakter
I dybden med dokumentation og opfølgning 16-04-2018Dokumentation og opfølgning
I dybden med fagretlig behandling 27-10-2017Fagretlig behandling
I dybden med ferie 06-11-2017Ferie
I dybden med feriefridage 27-10-2017Feriefridage
I dybden med fleksibel arbejdstid 11-04-2018Fleksibel arbejdstid
I dybden med fleksjob og løntilskud 21-03-2018Fleksjob og løntilskud
I dybden med forskudt tid 18-04-2018Forskudt tid
I dybden med fratrædelsesaftaler 03-04-2018Fratrædelsesaftaler
I dybden med fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer 03-04-2018Fratrædelsesgodtgørelse
I dybden med fratrædelsesgodtgørelse til timelønnede 27-10-2017Fratrædelsesgodtgørelse
I dybden med fravær ved graviditet og barsel 26-03-2018Fravær ved graviditet og barsel
I dybden med fritstilling og suspension 27-10-2017Fritstilling og suspension
I dybden med Fritvalgs Lønkonto 14-03-2018Fritvalgs Lønkonto (industriens overenskomster)
I dybden med fritvalgskonto 14-03-2018Fritvalgskonto (Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service)
I dybden med funktionærer 10-01-2018Funktionærer
I dybden med Fællesoverenskomsten 27-10-2017Fællesoverenskomsten
I dybden med G-dage 26-02-2018G-dage
I dybden med helligdage og overenskomstmæssige fridage 18-04-2018Helligdage og overenskomstmæssige fridage
I dybden med hjemsendelse 18-04-2018Hjemsendelse
I dybden med Industriens Funktionæroverenskomst 03-04-2018Industriens Funktionæroverenskomst
I dybden med jobklausuler 27-10-2017Jobklausuler
I dybden med konkurrenceklausuler 30-10-2017Konkurrenceklausuler
I dybden med kontrolforanstaltninger 13-11-2017Kontrolforanstaltninger
I dybden med kundeklausuler 30-10-2017Kundeklausuler
I dybden med Lederaftalen 27-10-2017Lederaftalen
I dybden med lokalaftaler 27-10-2017Lokalaftaler
I dybden med loyalitetspligt 27-10-2017Loyalitetspligt
I dybden med medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd 17-05-2018Medarbejderrepræsentanter
I dybden med natarbejde og helbredskontrol 11-04-2018Natarbejde og helbredskontrol
I dybden med nedsat arbejdsevne 16-03-2018Nedsat arbejdsevne
I dybden med opsigelse af beskyttede medarbejdere omfattet af forskelsbehandlingsloven 27-10-2017Opsigelse af beskyttede medarbejdere omfattet af forskelsbehandlingsloven
I dybden med opsigelse af medarbejdernes repræsentanter 05-03-2018Opsigelse af medarbejdernes repræsentanter
I dybden med opsigelser generelt 12-03-2018Generelt om opsigelser
I dybden med orlov 18-05-2018Orlov
I dybden med overarbejde for funktionærer 30-10-2017Overarbejde
I dybden med overarbejde for timelønnede 11-04-2018Overarbejde
I dybden med overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 27-10-2017Arbejdsnedlæggelse
I dybden med pauser 18-04-2018Pauser
I dybden med pension 02-05-2018Pension
I dybden med personalehåndbøger 30-10-2017Personalehåndbog
I dybden med persondata 11-05-2018Persondata
I dybden med prøvetid 30-10-2017Prøvetid
I dybden med refusion af sygedagpenge 30-10-2017Refusion af sygedagpenge
I dybden med Samarbejdsaftalen 17-05-2018Samarbejdsaftalen
I dybden med skat for udenlandske medarbejdere 08-05-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med skiftehold 18-04-2018Skiftehold
I dybden med social sikring til udenlandske medarbejdere 08-05-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med større afskedigelser 11-05-2018Større afskedigelser
I dybden med sygdom og uarbejdsdygtighed 31-10-2017Sygdom og uarbejdsdygtighed
I dybden med sygdom ved graviditet og barsel 26-03-2018Sygdom ved graviditet og barsel
I dybden med tidsbegrænset ansættelse 31-10-2017Tidsbegrænset ansættelse
I dybden med tilkaldevagt og rådighedsvagt 18-04-2018Tilkaldevagt og rådighedsvagt
I dybden med tillidsrepræsentanter 17-05-2018Medarbejderrepræsentanter
I dybden med ude- og rejsearbejde samt befordring 11-04-2018Ude- og rejsearbejde samt befordring
I dybden med udstationering 03-01-2018Udstationering
I dybden med vikarer 26-03-2018Vikarer
I dybden med virksomhedsoverdragelse 20-04-2018Virksomhedsoverdragelse
I dybden med weekendarbejde 18-04-2018Weekendarbejde
I dybden med ændring af ansættelsesvilkår 31-10-2017Ændring af ansættelsesvilkår
I dybden med årlig arbejdstid 28-02-2018Årlig arbejdstid
I kan klage over sygedagpenge-sjusk 17-01-2017Nyheder om sygdom
I orden at bede om kopi af pas ved ansættelse 09-01-2018Nyheder om ansættelse
I orden at bortvise medarbejder fordi han kørte hjem i frokostpausen 06-03-2017Nyheder om opsigelse
I orden at bortvise på grundlag af måling fra alkolås 10-02-2017Nyheder om personalepolitikker
I orden at bortvise salgschef for at sælge egen bil til kunde 06-03-2017Nyheder om opsigelse
I orden at deltidsansatte får lavere betaling for arbejde på fridage 31-10-2017Nyheder om arbejdstid
I orden at ledelsen ændrede arbejdstiden fra dag til dag 27-11-2017Nyheder om arbejdstid
I orden at spille golf i arbejdstiden 22-05-2018Nyheder om arbejdstid
I orden at tilbyde gravid valg mellem at flytte eller et job med lavere løn 30-01-2018Nyheder om graviditet og barsel
I orden at udsende vikar til samme virksomhed igen og igen 17-01-2017Nyheder om overenskomster
I orden at varsle ny overenskomst for firefightere på grund af nye opgaver 29-08-2017Nyheder om overenskomster
I orden ikke at tilbyde opsagt medarbejder ledig stilling 11-01-2017Nyheder om opsigelse
I tvivl om aflønning i påske? Se reglerne her 28-03-2017Overenskomstsatser og -regler 2017
I tvivl om aflønning i påsken? Se reglerne her 13-03-2018Overenskomstsatser og -regler 2018
IGU-aftaler skal indberettes elektronisk 02-05-2017Nyheder om ansættelse
Ikke aldersdiskrimination at ansætte en anden medarbejder 10-01-2018Nyheder om ansættelse
Ikke alle piloter kan holde sommerferie 13-03-2018Nyheder om ferie og fridage
Ikke for syg til at tage på skiferie 26-01-2018Nyheder om opsigelse
Ikke forskelsbehandling at afskedige under ulønnet orlov 03-04-2018Nyheder om opsigelse
Ikke forskelsbehandling at forbyde tørklæde 13-09-2017Nyheder om personalepolitikker
Ikke gamle feriepenge i nyt job 17-01-2017Nyheder om ferie og fridage
Ikke organisationsfjendtligt at opsige for dårligt arbejde 17-01-2017Nyheder om opsigelse
Ikke virksomhedsoverdragelse når kantinen flytter 17-01-2017Nyheder om opsigelse
Illoyalt at ignorere farligt brud på sikkerheden 23-05-2017Nyheder om opsigelse
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 27-02-2017Overenskomstsatser og -regler 2016
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 04-10-2016Overenskomstsatser og -regler 2016
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 01-02-2018Overenskomstsatser og -regler 2017
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 06-02-2018Overenskomstsatser og -regler 2018
Indbetal uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond 18-09-2017Nyheder om ferie og fridage
Industriens Funktionæroverenskomst 03-04-2018Industriens Funktionæroverenskomst
Industriens Overenskomst 27-10-2017Industriens Overenskomst
Industriens Overenskomst 09-03-2018Efteruddannelse i personalejura
Industriforliget er nu suppleret med satser for genebetalinger, overtidssatser, lærlingelønninger mv. 04-09-2017Nyheder om OK2017
Ingen arbejdsretlig identitet og derfor ikke forpligtet af konkursramt virksomheds overenskomst 17-01-2017Nyheder om overenskomster
Ingen arbejdsretlig identitet og derfor ikke forpligtet af konkursramt virksomheds overenskomst 01-05-2017Nyheder om virksomhedsoverdragelse
Ingen dobbeltkompensation til elever omfattet af funktionærloven 07-03-2018Nyheder om opsigelse
Ingen genebetaling for skæve arbejdstider til akkordlønnede 26-04-2017Nyheder om arbejdstid
Ingen løn under sygdom til medarbejder uden 3F-medlemskab 17-01-2017Nyheder om sygdom
Ingen sygeløn efter sidste vikariat 31-01-2017Nyheder om ansættelse
Ingen tillæg under uddannelse - og dog 06-03-2017Nyheder om overenskomster
Ingen virksomheds-overdragelse selvom selskab overtog busrute og chauffører 17-01-2017Nyheder om ansættelse
Ingen virksomheds-overdragelse selvom selskab overtog busrute og chauffører 01-05-2017Nyheder om virksomhedsoverdragelse
Ingen virksomhedsoverdragelse ved udbud af rengøring 26-01-2018Nyheder om opsigelse
Interne retningslinjer var ikke en lokalaftale 17-01-2017Nyheder om personalepolitikker
Internet og e-mail 27-10-2017Internet og e-mail
Intet bevis for at nattevagten var fuld 29-08-2017Nyheder om opsigelse