På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Søgeresultat
TitelDatoBeskrivelse
TitelDatoBeskrivelse
I
I dybden med 120-dagesreglen 12-09-2018120-dagesreglen
I dybden med advarsler 08-06-2018Advarsel
I dybden med afspadsering 15-05-2018Afspadsering
I dybden med ansættelseskontrakter 15-08-2018Ansættelseskontrakter
I dybden med ansættelsesvilkår for udenlandske medarbejdere 08-05-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med arbejdsfordeling 04-09-2018Arbejdsfordeling
I dybden med arbejdsmiljørepræsentanter 17-05-2018Medarbejderrepræsentanter
I dybden med arbejdstilladelser til udenlandske medarbejdere 19-07-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med barns sygdom 02-07-2018Barns sygdom
I dybden med barselsfond 02-07-2018Barselsfond
I dybden med beskyttelse mod opsigelse ved graviditet og barsel 18-09-2018Beskyttelse mod opsigelse ved graviditet og barsel
I dybden med betaling under sygdom 06-07-2018Betaling under sygdom
I dybden med betaling ved graviditet og barsel 18-09-2018Betaling ved graviditet og barsel
I dybden med bonus 30-10-2017Bonus
I dybden med bortvisninger 27-10-2017Bortvisning
I dybden med deltidsarbejde 11-04-2018Deltidsarbejde
I dybden med den nye ferielov 12-09-2018Ny ferielov
I dybden med direktørkontrakter 02-07-2018Direktørkontrakter
I dybden med dokumentation og opfølgning 06-07-2018Dokumentation og opfølgning
I dybden med fagretlig behandling 27-10-2017Fagretlig behandling
I dybden med ferie 23-08-2018Ferie
I dybden med feriefridage 27-10-2017Feriefridage
I dybden med fleksibel arbejdstid 10-07-2018Fleksibel arbejdstid
I dybden med fleksjob 04-09-2018Fleksjob
I dybden med forskudt tid 18-04-2018Forskudt tid
I dybden med fratrædelsesaftaler 03-04-2018Fratrædelsesaftaler
I dybden med fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer 22-08-2018Fratrædelsesgodtgørelse
I dybden med fratrædelsesgodtgørelse til timelønnede 27-10-2017Fratrædelsesgodtgørelse
I dybden med fravær ved graviditet og barsel 19-07-2018Fravær ved graviditet og barsel
I dybden med fritstilling og suspension 02-07-2018Fritstilling og suspension
I dybden med Fritvalgs Lønkonto 22-08-2018Fritvalgs Lønkonto (industriens overenskomster)
I dybden med fritvalgskonto 14-03-2018Fritvalgskonto (Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service)
I dybden med funktionærer 04-07-2018Funktionærer
I dybden med Fællesoverenskomsten 27-10-2017Fællesoverenskomsten
I dybden med G-dage 26-02-2018G-dage
I dybden med helligdage og overenskomstmæssige fridage 18-04-2018Helligdage og overenskomstmæssige fridage
I dybden med hjemsendelse 18-04-2018Hjemsendelse
I dybden med Industriens Funktionæroverenskomst 03-04-2018Industriens Funktionæroverenskomst
I dybden med jobklausuler 27-10-2017Jobklausuler
I dybden med konkurrenceklausuler 04-07-2018Konkurrenceklausuler
I dybden med kontrolforanstaltninger 22-08-2018Kontrolforanstaltninger
I dybden med kundeklausuler 04-07-2018Kundeklausuler
I dybden med Lederaftalen 27-10-2017Lederaftalen
I dybden med lokalaftaler 27-10-2017Lokalaftaler
I dybden med loyalitetspligt 02-07-2018Loyalitetspligt
I dybden med medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd 17-05-2018Medarbejderrepræsentanter
I dybden med natarbejde og helbredskontrol 11-04-2018Natarbejde og helbredskontrol
I dybden med nedsat arbejdsevne 04-09-2018Nedsat arbejdsevne
I dybden med opsigelse af beskyttede medarbejdere omfattet af forskelsbehandlingsloven 22-08-2018Opsigelse af beskyttede medarbejdere omfattet af forskelsbehandlingsloven
I dybden med opsigelse af medarbejdernes repræsentanter 05-03-2018Opsigelse af medarbejdernes repræsentanter
I dybden med opsigelser generelt 02-07-2018Generelt om opsigelser
I dybden med orlov 18-05-2018Orlov
I dybden med overarbejde for funktionærer 30-10-2017Overarbejde
I dybden med overarbejde for timelønnede 11-04-2018Overarbejde
I dybden med overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 27-10-2017Arbejdsnedlæggelse
I dybden med overgangsordningen 12-09-2018Ny ferielov
I dybden med pauser 18-04-2018Pauser
I dybden med pension 19-07-2018Pension
I dybden med personalehåndbøger 30-10-2017Personalehåndbog
I dybden med persondata 13-09-2018Persondata
I dybden med prøvetid 02-07-2018Prøvetid
I dybden med refusion af sygedagpenge 30-10-2017Refusion af sygedagpenge
I dybden med Samarbejdsaftalen 17-05-2018Samarbejdsaftalen
I dybden med sexchikane 07-08-2018Sexchikane
I dybden med skat for udenlandske medarbejdere 08-05-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med skiftehold 18-04-2018Skiftehold
I dybden med social sikring til udenlandske medarbejdere 08-05-2018Udenlandske medarbejdere
I dybden med større afskedigelser 17-07-2018Større afskedigelser
I dybden med sygdom og uarbejdsdygtighed 31-10-2017Sygdom og uarbejdsdygtighed
I dybden med sygdom ved graviditet og barsel 19-07-2018Sygdom ved graviditet og barsel
I dybden med tidsbegrænset ansættelse 22-08-2018Tidsbegrænset ansættelse
I dybden med tilkaldevagt og rådighedsvagt 18-04-2018Tilkaldevagt og rådighedsvagt
I dybden med tillidsrepræsentanter 17-05-2018Medarbejderrepræsentanter
I dybden med ude- og rejsearbejde samt befordring 22-08-2018Ude- og rejsearbejde samt befordring
I dybden med udstationering 03-01-2018Udstationering
I dybden med vikarer 26-03-2018Vikarer
I dybden med virksomhedsoverdragelse 20-04-2018Virksomhedsoverdragelse
I dybden med weekendarbejde 18-04-2018Weekendarbejde
I dybden med ændring af ansættelsesvilkår 31-10-2017Ændring af ansættelsesvilkår
I dybden med årlig arbejdstid 14-08-2018Årlig arbejdstid
I kan klage over sygedagpenge-sjusk 17-01-2017Nyheder om sygdom
I orden at bede om kopi af pas ved ansættelse 09-01-2018Nyheder om ansættelse
I orden at bortvise på grundlag af måling fra alkolås 10-02-2017Nyheder om personalepolitikker
I orden at deltidsansatte får lavere betaling for arbejde på fridage 31-10-2017Nyheder om arbejdstid
I orden at ledelsen ændrede arbejdstiden fra dag til dag 27-11-2017Nyheder om arbejdstid
I orden at opsige ældre medarbejder ved udløb af flexjob 04-09-2018Nyheder om opsigelse
I orden at spille golf i arbejdstiden 23-05-2018Nyheder om arbejdstid
I orden at tilbyde gravid valg mellem at flytte eller et job med lavere løn 30-01-2018Nyheder om graviditet og barsel
I orden at udsende vikar til samme virksomhed igen og igen 17-01-2017Nyheder om overenskomster
I orden at varsle ny overenskomst for firefightere på grund af nye opgaver 29-08-2017Nyheder om overenskomster
I orden ikke at tilbyde opsagt medarbejder ledig stilling 11-01-2017Nyheder om opsigelse
I Sverige gælder de svenske regler 04-09-2018Nyheder om ansættelse
I tvivl om aflønning i påske? Se reglerne her 28-03-2017Overenskomstsatser og -regler 2017
I tvivl om aflønning i påsken? Se reglerne her 13-03-2018Overenskomstsatser og -regler 2018
IGU-aftaler skal indberettes elektronisk 31-07-2018Nyheder om ansættelse
Ikke aldersdiskrimination at ansætte en anden medarbejder 10-01-2018Nyheder om ansættelse
Ikke alle piloter kan holde sommerferie 13-03-2018Nyheder om ferie og fridage
Ikke for syg til at tage på skiferie 26-01-2018Nyheder om opsigelse
Ikke forskelsbehandling at afskedige under ulønnet orlov 03-04-2018Nyheder om opsigelse
Ikke forskelsbehandling at forbyde tørklæde 31-07-2018Nyheder om personalepolitikker
Ikke gamle feriepenge i nyt job 09-08-2018Nyheder om ferie og fridage
Ikke organisationsfjendtligt at opsige for dårligt arbejde 17-01-2017Nyheder om opsigelse
Ikke virksomhedsoverdragelse når kantinen flytter 17-01-2017Nyheder om opsigelse
Illoyalt at ignorere farligt brud på sikkerheden 23-05-2017Nyheder om opsigelse
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 27-02-2017Overenskomstsatser og -regler 2016
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 04-10-2016Overenskomstsatser og -regler 2016
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 01-02-2018Overenskomstsatser og -regler 2017
Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde 06-02-2018Overenskomstsatser og -regler 2018
Indbetal uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond 18-09-2017Nyheder om ferie og fridage
Industriens Funktionæroverenskomst 03-04-2018Industriens Funktionæroverenskomst
Industriens Overenskomst 27-10-2017Industriens Overenskomst
Industriforliget er nu suppleret med satser for genebetalinger, overtidssatser, lærlingelønninger mv. 04-09-2017Nyheder om OK2017
Ingen arbejdsretlig identitet og derfor ikke forpligtet af konkursramt virksomheds overenskomst 17-01-2017Nyheder om overenskomster
Ingen arbejdsretlig identitet og derfor ikke forpligtet af konkursramt virksomheds overenskomst 01-05-2017Nyheder om virksomhedsoverdragelse
Ingen dobbeltkompensation til elever omfattet af funktionærloven 07-03-2018Nyheder om opsigelse
Ingen fritvalgsopsparing af sygeløn efter Service-overenskomsten 28-08-2018Nyheder om overenskomster
Ingen genebetaling for skæve arbejdstider til akkordlønnede 31-07-2018Nyheder om arbejdstid
Ingen løn under sygdom til medarbejder uden 3F-medlemskab 17-01-2017Nyheder om sygdom
Ingen sygeløn efter sidste vikariat 31-01-2017Nyheder om ansættelse
Ingen tillæg under uddannelse - og dog 06-03-2017Nyheder om overenskomster
Ingen virksomheds-overdragelse selvom selskab overtog busrute og chauffører 17-01-2017Nyheder om ansættelse
Ingen virksomheds-overdragelse selvom selskab overtog busrute og chauffører 01-05-2017Nyheder om virksomhedsoverdragelse
Ingen virksomhedsoverdragelse ved udbud af rengøring 26-01-2018Nyheder om opsigelse
Interne retningslinjer var ikke en lokalaftale 17-01-2017Nyheder om personalepolitikker
Internet og e-mail 27-10-2017Internet og e-mail
Intet ansvar for løn til ansat hos underleverandør 12-06-2018Nyheder om ansættelse
Intet bevis for at nattevagten var fuld 29-08-2017Nyheder om opsigelse