På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sidste nyt fra OK2017

OK2017. Få hurtigt overblik over den seneste udvikling i overenskomstforhandlingerne fra den forgangne uge.

Mæglingsforslag på tegnebrættet

Fredag den 17. marts, kl. 18.00 udløb forligsmandens frist for at indsende aftaler mellem arbejdsgiverforeninger og forbund, og der blev forhandlet til det sidste.

I følge den sidste opgørelse fra DA lykkedes det at få den samlede forligsprocent op på 91,5 pct. DI nåede at indgå forlig for 95 pct. af de overenskomstdækkede medarbejdere i medlemsvirksomhederne, inden fristen udløb. Desværre lykkedes det ikke at opnå forlig på slagteri- og fødevareområdet eller på de områder, der involverer forbundet Blik & Rør.

Næste skridt er, at Forligsmanden skal fremsætte et samlet mæglingsforslag, som skal godkendes af både arbejdsgivere og lønmodtagere. DA og LO mødtes mandag den 20. marts i Forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne om mæglingsforslaget begyndte.

Informationsmøder om overenskomstfornyelsen for Arkitektbranchen

Jobløn, ferie til nyuddannede og en række nye andre tiltag og ændringer. DI afholder orienteringsmøder om de nye overenskomster i Arkitektbranchen.

Forlig om Turistoverenskomsten

Transport og DI indgik 14. marts 2017 en 3-årig aftale om Turistoverenskomst for turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere og andre.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om Metal-Transportoverenskomsten

Tirsdag den 14. marts indgik Dansk Metal og DI en treårig aftale på Metal-Transportområdet, som blandt andet omfatter mekanikere og andre værkstedsmedarbejdere i transportbranchen.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om Faglærteoverenskomsten

Dansk Metal/Dansk El-Forbund og DI indgik 13. marts 2017 en 3-årig aftale om Faglærteoverenskomsten, som dækker blandt andet faglærte smede, elektrikere og mekanikere på normalslønsområdet.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om Alarm- og elektrikeroverenskomsten

Dansk El-forbund og DIO II er den 14. marts blevet enige om fornyelse af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten. Overenskomsten omfatter ca. 700 medarbejdere, som er beskæftiget med bl.a. installationer og reparation af alarmer.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om Parkeringsvagtoverenskomsten

DI, Serviceforbundet og VSL har den 16. marts indgået en 3-årig aftale om fornyelse af Parkeringsvagtoverenskomsten.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om vagtassistentoverenskomsten

DI og Serviceforbundet for VSL indgik 16. marts 2017 en 3-årig aftale om vagtassistentoverenskomsten, som dækker vagtassistenter, der er ansat i kontrolcentraler på virksomheder i DI Overenskomst II.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om Sygeplejeoverenskomsten

DI og Dansk Sygeplejeråd indgik 17. marts 2017 en 3-årig aftale om Sygeplejeoverenskomsten (basis), som dækker sygeplejersker på plejehjem og i hjemmeplejen hos virksomheder i DI Overenskomst II.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om mejerioverenskomster

Mejeribranchen i DI og 3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening, HK og Dansk Metal/Dansk El-Forbund indgik i dagene den 5.-7. marts aftaler om fornyelse af mejeribranchens overenskomster til 1. marts 2020.

Læs mere

Aftalerne skal vedtages som en del af et samlet mæglingsforslag

De nye overenskomster træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsterne for 2014-2017.

Regulering af løn skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når de nye overenskomster er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsterne træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

PUBLICERET: 21-03-2017 OPDATERET: 26-03-2018