På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forligsmanden klar med mæglingsforslag

OK2017. Forligsmand Ole Hasselgaard fremlagde mandag den 27. marts et mæglingsforslag om at forny en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked i perioden frem til 1. marts 2020.

Mæglingsforslaget

Forslaget omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 92 % af de involverede lønmodtagere.

For det andet fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige.

Herudover indeholder mæglingsskitsen nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/LO-området.

Resultat den 20. april

Skitsen til forslaget er udarbejdet i samarbejde med DA og LO, og mæglingsforslaget skal efterfølgende godkendes ved afstemning i de berørte organisationer.

Det er aftalt med DA og LO, at resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 20. april 2017, kl. 12.00, og Forligsinstitutionen vil umiddelbart herefter offentliggøre resultatet.

De gamle overenskomster gælder

De nye overenskomster træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget forligsmandens mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Regulering af løn skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når de nye overenskomster er endeligt trådt i kraft.

Indtil da gælder overenskomsterne for 2014-2017.

DI vil informere nærmere om de nye overenskomster, når forligsmanden har offentliggjort resultatet af afstemningen.

Forlig om Vikaroverenskomsten

3F Transport og DI (DIO-II) indgik den 18. marts en 3-årig aftale om Vikaroverenskomsten.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om Jernbaneoverenskomsten for ikke-faglærte

Dansk Industri og 3F Transport er den 16. marts blevet enige om fornyelse af Jernbaneoverenskomst for ikke-faglærte, som dækker de ikke-faglærte medarbejdere, der er ansat i trafik-, depot- samt baneafdelinger i Jernbanernes Arbejdsgiveres medlemsvirksomheder.

Læs mere og hent forligsaftalen

Forlig om Vagtoverenskomsten

DI og Serviceforbundet for VSL indgik 17. marts 2017 en 3-årig aftale om vagtoverenskomsten, som dækker vagter, der er ansat i vagtfirmaer i DI Overenskomst II.

Læs mere og hent forligsaftalen 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 28-03-2017 OPDATERET: 25-09-2017