På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig på transport- og logistikoverenskomsten

OK2017. 3F Transport og DI (ATL) har onsdag den 8. marts indgået aftale om en 3-årig overenskomst på transport- og logistikområdet frem til 1. marts 2020.

ATL-overenskomsten

Transport- og Logistikoverenskomsten omfatter knap 20.000 chauffører, lager- og terminalarbejdere og dagrenovationsarbejdere på ATL's medlemsvirksomheder.

Fokus i den nye aftale

- Vi har et godstransporterhverv her i Danmark, som vi har grund til at være stolte af. Det har været vigtigt for os at sikre vores medlemmer en fornuftig omkostningsudvikling i de kommende år, så vi værner om deres konkurrenceevne. Det, mener vi, er lykkedes med aftalen her, siger branchedirektør Lars William Wesch, ATL.
 
Han fremhæver, at aftalen samtidig giver helt nye muligheder for fleksibilitet - både i forhold til aftaler om at tilrettelægge arbejdstiden og i forhold til at indgå lokale aftaler om aflønning.
 
- Det har stor betydning både vores virksomheder og medarbejdere, at overenskomsterne giver albuerum til at indrette sig efter de lokale forhold på den enkelte virksomhed. Derfor er vi rigtig glade for, at aftalen rummer helt nye muligheder for fleksibilitet ude på vores godstransportvirksomheder, siger Lars William Wesch.
 
Parterne er også blevet enige om at styrke det lokale samarbejde i form af en række aftaler om tillidsrepræsentanter.
 
- Når vi giver virksomhederne og tillidsrepræsentanterne større mulighed for at indgå aftaler lokalt på virksomhederne, har vi en fælles interesse i, at også tillidsrepræsentanterne bliver bedst muligt i stand til at løfte den opgave. Derfor har det også været en vigtig del af forhandlingerne, siger branchedirektøren.

Hovedelementerne i aftalen er:

Lokal fleksibilitet

 • Fra 1. marts 2018 øges mulighederne for at indgå lokale aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten om arbejdstid.
 • Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.

Satser

 • Normallønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr. 
 • Genetillæg reguleres pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.
 • Lærlinge- og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.
 • Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.

Uddannelse og kompetencer

 • Støtten til medarbejderes selvvalgte uddannelse hæves fra 55 til 80 kr. pr. time.
 • Parterne er enige om at oprette en konsulenttjeneste til at understøtte arbejdet med at sikre flere faglærte i transport- og logistikbranchen.
 • Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan fremtidens kompetenceudvikling inden for branchen kan understøttes af HTSK-fonden.

Sygdom, børn og seniorer

 • Der indføres øget ret til frihed i forbindelse med barns sygdom.
 • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.
 • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
 • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.
 • Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele, eller dele, af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

 Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere får ligesom med timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med 8 uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter mindst et år.
 • Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. marts 2018 udgør:
  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.

Øvrige elementer

 • Parterne er enige om, at der i et eventuelt mæglingsforslag skal indgå en opfordring til Folketingets partier om hurtigst muligt at genetablere værnet i godskørselsloven imod social dumping.
 • Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.
 • Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om en virksomhed udfører vikararbejde eller ej.
 • Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller 3F Transportgruppe kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsterne for 2014-2017.

Regulering af løn, efteruddannelsesmidler mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI (ATL Transportens Arbejdsgivere) vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente den samlede aftaletekst som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-03-2017 OPDATERET: 30-08-2017