På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Taxioverenskomsten

OK2017. DI og 3F Transportgruppen indgik den torsdag 9. marts 2017 en 3-årig aftale om ATD-overenskomsten, som dækker taxikørsel.

Forlig

DI og 3F Transportgruppen er den 9. marts 2017 blevet enige om fornyelse af ATD-overenskomsten.

Hvis den nye taxilov bliver vedtaget, er parterne dog enige om, som en del af overenskomstaftalen, at mødes igen og drøfte, om der er grund til ændringer i overenskomsten som følge af den nye lovgivning.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Satser med videre

 • Afregningsprocenterne forhøjes med følgende procentpoint:

Per 1. marts 2017 : 0,0 procentpoint.

Per 1. marts 2018 : 0,3 procentpoint.

Per 1. marts 2019 : 0,3 procentpoint.

 • Timelønnen udgør:

pr. 1. marts 2017 kr. 139,55

pr. 1. marts 2018 kr. 142,05

pr. 1. marts 2019 kr. 144,55

 • Garantibetalingen udgør pr. time: (gældende hele døgnet)

Pr. 1. marts 2017 132,35 kr.

Pr. 1. marts 2018 134,85 kr.

Pr. 1. marts 2019 137,65 kr.

Garantibetalingssatsen opgøres 1 gang pr. kalendermåned.

Variabel kørsel i OST

Kan afregnes på provision med en afregningsprocent på 48%, med en garanteret timebetaling minimum tilsvarende den til enhver tid gældende garantibetaling.

Rådighedsbetalingen udgør 25 pct. af den garanterede timebetaling.

Øget mulighed for lokale aftaler

Adgang til at lave lokale aftaler

Mulighed for at aftale løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan fordeles lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.

I forbindelse med indførelsen af lokale aftaler styrkes reglerne for tillidsrepræsentanter:

Der indføres vederlag til tillidsrepræsentanter baseret på størrelsen af deres valggrundlag, der pr. 1. maj 2017 udgør:

 • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år 
 • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
 • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år. Vederlaget til tillidsrepræsentanterne vil blive finansieret via indbetalinger til HTUS-fonden.

Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.

Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.

Flere af elementerne i forhold til det øgede lokale råderum er aftalt som en forsøgsordning for overenskomstperioden. Det vil sige, at en række af reglerne i forhold til øget lokalt råderum og styrkelse af tillidsrepræsentanterne bortfalder i 2020, medmindre overenskomstparterne er enige om, at ordningerne skal fortsætte

Feriefridage

 • Der indføres den 5. feriefridag.

Seniorordning

 • Seniorer kan afholde op til 32 seniorfridage, tidligere 22, finansieret ved særlig opsparing.

Særlig opsparing genindføres

Medarbejdere opsparer særlig opsparing af den ferieberettigede løn. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.

Opsparingen sker med følgende procentsatser:

 • 1. marts 2017 0,7 pct.
 • 1. marts 2018 1,4 pct.
 • 1. marts 2019 2.0 pct.

Barns første sygedag, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage mv.

 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt, at reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt: 
  - At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra sin særlige opsparing. 
  - At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017