På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Turistoverenskomsten

OK2017. 3F Transport og DI indgik 14. marts 2017 en 3-årig aftale om Turistoverenskomst for turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere og andre.

Forlig

3F Transport og DI er 14. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Turistoverenskomsten.

Overenskomsten dækker primært turistbuschauffører, der er beskæftiget med turistkørsel, men kan også omfatte taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Satser med videre

 • Normaltimelønnen stiger med 2,50 kr. pr. time pr. år i overenskomstperioden, ligesom døgnbetalingen er reguleret på baggrund af stigningen i timelønnen.
 • Genetillæggene – det vil sige tillæg for forskudt arbejdstid og overarbejdstillæg - stiger med 1,6 pct. pr. år i overenskomstperioden.

Fleksibilitet

 • Der kan lokalt aftales en ugentlig arbejdstid på 42 timer. I givet fald skal der udbetales overarbejdstillæg for time 41 og 42, mens timerne opspares til afspadsering.
 • Perioden, hvor afspadsering skal være afviklet, udvides fra 26 til 52 uger efter optjeningen.

Øget lokalt råderum

Der indføres øget lokalt råderum på flere punkter:

 • Adgang til at fravige arbejdstidsreglerne for turistbuschauffører i overenskomstens § 2 og bilag 24 ved lokalaftale
 • Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time

I forbindelse med indførelsen af øget lokalt råderum styrkes reglerne for tillidsrepræsentanter:

 • Der indføres vederlag til tillidsrepræsentanter baseret på størrelsen af deres valggrundlag, der pr. 1. maj 2017 udgør:
  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år. Vederlaget til tillidsrepræsentanterne vil blive finansieret via indbetalinger til HTUS-fonden.
 • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.

Flere af elementerne i forhold til det øgede lokale råderum er aftalt som en forsøgsordning for overenskomstperioden. Det vil sige, at en række af reglerne i forhold til øget lokalt råderum og styrkelse af tillidsrepræsentanterne bortfalder i 2020, medmindre overenskomstparterne er enige om, at ordningerne skal fortsætte. 

Togbuskørsel

 • Overenskomstens dækningsområde justeres, således at togbuskørsel kan udføres på Turistoverenskomsten, hvis togbusdriften har en uafbrudt varighed op til 3 døgn. Togbuskørsel herudover er omfattet af Landsoverenskomst for rutebilkørsel i provinsen eller Tillægsoverenskomst for rutebilkørsel i HT-området.

Særlig opsparing

 • Der etableres en særlig opsparing med virkning fra 1. marts 2017.
 • Bidraget til den særlige opsparing udgør 0,7 pct. pr. 1. marts 2017, 1,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 2,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Den særlige opsparing etableres blandt andet med henblik på udbetaling af beløb under afholdelse af børneomsorgsdage og seniordage, jf. nedenfor.

Barns første sygedag, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage mv.

 • Fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.
 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt:
  • At reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
  • At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra sin særlige opsparing.
  • At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Seniorordning

Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 15-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017