På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Tilsynsfunktionæroverenskomsten

OK2017. DI og Serviceforbundet har søndag den 12. marts indgået en 3-årig aftale om fornyelse af Tilsynsfunktionæroverenskomsten.

Forlig

DI og Serviceforbundet er blevet enige om fornyelse af Tilsynsfunktionæroverenskomsten.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

 • Normaltimeløn og præstationslønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr.
 • Forskudttidstillæg i form af aften- og natsatserne stiger pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.
 • Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Bidraget til Tilsynsfunktionærernes Samarbejdsfond stiger med 5 øre pr. 1. marts 2017 og 5 øre pr. 1. marts 2018.
 • Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.
 • Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle afspadsering af systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag
 • Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
 • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.
 • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
 • Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.
 • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.
 • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere får ligesom med timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med otte uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter i mindst et år.
 • Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. maj 2017 udgør:
  -  Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  -  Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  -  Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.
 • Bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse ændres redaktionelt, så der fremover alene henvises til funktionærloven, hvilket konkret betyder, at tilsynsfunktionærer får henholdsvis 1 og 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter henholdsvis 12 og 17 års ansættelse.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye Tilsynsfunktionæroverenskomst 2017-2020 som pdf-fil.
Forligsaftale

Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017