På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Sygeplejeoverenskomsten

OK2017. DI og Dansk Sygeplejeråd indgik 17. marts 2017 en 3-årig aftale om Sygeplejeoverenskomsten (basis), som dækker sygeplejersker på plejehjem og i hjemmeplejen hos virksomheder i DI Overenskomst II.

Forlig

DI og Dansk Sygeplejeråd er 18. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Sygeplejeoverenskomsten.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Timeløn og tillæg

Normallønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 1,50 %, pr. 1. marts 2018 med 1,50 % og pr. 1. marts 2019 med 1,25 %.

Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.

Medarbejdere med børn

Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.

Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Syge og ældre

Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder med mulighed for afholdelse af op til 32 seniorfridage.

Arbejdstid – ny referenceperiode

Arbejdstiden skal over en 16 ugers periode udgøre 37 timer i gennemsnit pr. uge, hvor det tidligere var over en 12 ugers periode.

Øvrige elementer

Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.

Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om en virksomhed udfører vikararbejde eller ej.

Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller forbundet kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-03-2017 OPDATERET: 18-09-2017