På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Overenskomst for Tekniske Funktionærer

OK2017. DIO II og Teknisk Landsforbund indgik den 1. marts 2017 en 3-årig aftale om Overenskomst for Tekniske Funktionærer.

Forlig

DIO II og Teknisk Landsforbund er den 1. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Overenskomst for Tekniske Funktionærer. Overenskomsten dækker ca. 120 teknikere.

Hovedelementerne i aftalen, som ligger i forlængelse af gennembrudsforliget mellem DI og CO-i, er følgende:

Fleksibilitet

 • Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet kan maksimalt udgøre 5 timer pr. uge og 1 time pr. dag.
 • Det er præciseret, at der er mulighed for individuelt eller kollektivt at aftale andre eller supplerende lønsystemer.

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter, der har virket som tillidsrepræsentant i mindst 1 år, har krav på 6 ugers forlænget opsigelsesvarsel ved opsigelse inden for 1 år efter ophøret af tillidsrepræsentanthvervet.

Satser mv.

 • Elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

Særlig opsparing

 • Bidraget til den særlige opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til den særlige opsparing, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.

Barns første sygedag, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage mv.

 • At der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.
 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt:
  -  At reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
  -   At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.
  -   At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Seniorordning

 • Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til seniorfridage.

Uddannelse

 • Der er indført en mulighed for at yde støtte til aftalt uddannelse.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye Overenskomst for Tekniske Funktionærer 2017-2020 som pdf-fil.
Forligsaftale
Er du medlem af DI, kan du hente den samlede aftaletekst som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 03-03-2017 OPDATERET: 19-02-2018