På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Metal-Transportoverenskomsten

OK2017. Tirsdag den 14. marts indgik Dansk Metal og DI aftale om en treårig overenskomst på Metal-Transportområdet.

Forlig

Dansk Industri og Dansk Metal er blevet enige om at forny Metal-Transportoverenskomsten. Den nye aftale løber frem til den 1. marts 2020. 

Hovedelementer i aftalen

 • Fra 1. marts 2018 øges mulighederne for at indgå lokale aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten om arbejdstid.
 • Timelønningerne hæves pr. 1. marts 2017 med 2 kr., pr 1. marts 2018 med 2 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2 kr.
 • Tillæg for arbejde på skiftehold, forskudt tid og overarbejde reguleres pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.
 • Lærlinge– og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.
 • Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Der indføres øget ret til frihed i forbindelse med barns sygdom
 • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.
 • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
 • Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele, eller dele, af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.
 • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet.
 • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere får ligesom med timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med 8 uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter er mindst et år.
 • Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. maj 2017 udgør:
  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.
 • Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller Dansk Metal kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde. 
 • Nyindmeldte virksomheder kan kræve, at bidraget til særlig opsparing optrappes over 3 årig periode.
 • Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.
 • Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om en virksomhed udfører vikararbejde eller ej.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.  

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye Metal- og Transportoverenskomst 2017-2020 som pdf-fil.
Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017