På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Landsoverenskomst for butikker

OK2017. DIO II og HK HANDEL indgik 3. marts 2017 en 3-årig aftale om Landsoverenskomst for butikker.

Forlig

DIO II og HK HANDEL er den 3. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Landsoverenskomst for butikker.

Overenskomsten dækker butikspersonale, herunder medarbejdere med faglig uddannelse inden for handelsområdet, uddannede butiksmedhjælpere og ufaglærte medarbejdere.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Satser mv.

 • Der er givet minimallønsforhøjelser til voksne på 2,00 kr. pr. time pr. år og på 1,15 kr. pr. time pr. år til medarbejdere under 18 år. Elevers lønninger reguleres med 1,7 pct. pr. år.
 • Tillægget for natarbejde forhøjes på hverdage gældende fra kl. 23-06. Tillægget er 8,6 kr. højere, end det aktuelle tillæg for aften/nat hverdag. Det modsvares af mindre takststigninger for tillæg i weekenderne.

Weekendarbejde

 • Reglerne om weekendarbejde er ændret, således at der nu kan arbejdes 8 ud af 16 weekender mod tidligere 7 ud af 16. Samtidig udgår dog en undtagelse for at arbejde yderligere i weekender i 1 af i alt 2 udsalgsperioder á 14 dages varighed.

Fritvalgskonto

 • Der er indgået aftale om regulering af fritvalgskontoen med stigninger de kommende tre år. Bidraget til fritvalgskontoen forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til fritvalgskontoen, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.

Barns første sygedag, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage mv.

 • At der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.
 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt:
  -  At reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
  -   At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.
  -   At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Seniorordning

 • Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens fritvalgsbidrag og pensionsbidrag kan konverteres til seniorfridage.

Forsøgsordning

 • Der er etableret en forsøgsordning, hvorved virksomheden ved lokalaftale kan aftale en arbejdstidsplanperiode på op til 26 uger.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale

Hvis du er medlem af DI, kan du hente den samlede aftaletekst som pdf.

Du kan også hente forligsteksten fra aftalen mellem HK og Dansk Erhverv, som den nye butiksaftale henviser til.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-03-2017 OPDATERET: 19-02-2018