På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Kantineoverenskomsten

OK2017. DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration indgik fredag den 10. marts 3-årig aftale om kantineoverenskomsten.

Forlig

DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er den 10 marts 2017 blevet enige om fornyelse af Kantineoverenskomsten.

Kantineoverenskomsten dækker arbejdet i kantiner og diner transportable, udført af faglærte og tillærte, for eksempel kokke, smørrebrødsjomfruer og catere. Der er ca. 7.000 medarbejdere omfattet af overenskomsten.

God og ansvarlig aftale

Overenskomsten sikrer, at medarbejdere og virksomheder kan indgå aftaler om både arbejdstid og dele af lønnen. Som en del af fleksibiliteten har virksomhederne fået en mulighed for oftere at kunne ændre vagtplaner og mulighed for at vagtplanere længere arbejdsdage.

På arbejde på særlige tidspunkter (forskudstid) har parterne omlagt timeintervallerne. Dette giver bl.a. billigere sene aftener på hverdage, administrative fordele og bedre overblik i overenskomsten. Samtidig styrker parterne vilkårene for tillidsrepræsentanterne og sociale overenskomstbestemmelser.

Hovedpunkterne i kantineoverenskomsten.

Grundlønnen hæves pr. 15. marts 2017 med 2,50 kr., pr. 15. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 15. marts 2019 med 2,50 kr.

Bidraget til særlig opsparing forhøjes med 0,7 pct. pr. 15. marts 2017, yderligere 0,7 pct. pr. 15. marts 2018 og yderligere med 0,6 pct. pr. 15. marts 2019.

Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til særlige opsparing, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.

Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes timetillæg/normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.

Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle afspadsering af systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag

Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.

Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet for forældreorlov, der påbegyndes efter 1. juli 2017.

Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.

Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. maj 2017 udgør:

  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.

Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.  

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye Kantineoverenskomst 2017-2020 som pdf-fil.
Satser

Se de nye satser på Kantineoverenskomsten pr. 15. marts 2017.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017