På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Jernbaneoverenskomsten

OK2017. Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund indgik den 14. marts 2017 en 3-årig aftale om Jernbaneoverenskomsten, som dækker fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog mv.

Forlig

Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund er den 14. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Jernbaneoverenskomsten.

Overenskomsten dækker lokomotivførere beskæftiget med gods- og persontransport. Derudover dækker overenskomsten også medarbejdere, der beskæftiger sig med fremførelse af selvkørende tog samt en række medarbejdere med tekniske funktioner.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Satser

 • Basislønnen stiger med 2,50 kr. pr. time pr. år i overenskomstperioden.
 • Genetillæggene – det vil sige tillæggene for forskudt tid og manglende varsel om forskudt tid – stiger med 1,6 pct. pr. år i overenskomstperioden.

Øget råderum i forhold til arbejdstid

 • Normperioden for placering af arbejdstid udvides fra 2 til 6 måneder
 • Muligheden for at aftale særlige arbejdstidsordninger for medarbejdere på deltidsarbejde øges

Opsigelsesvarsler

 • Der indføres mulighed for at aftale i ansættelsesaftaler, at medarbejdere kan opsiges med forkortet varsel hvis de har 120 sygedage inden for 12 måneder
 • Opsigelsesvarsler løber, så fratræden sker til udgangen af en måned

Barns første sygedag, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage mv.

 • Fuld løn under forældreorloven
 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt:
  • At reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.  
  • At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto. 
  • At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Seniorordning

 • Der indføres en seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens fritvalgskonto og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Fritvalgskonto

 • Der indføres en fritvalgskonto, hvor medarbejderne blandt andet får mulighed for at konvertere feriefridage til indbetaling på fritvalgskontoen
 •  Medarbejderne kan vælge at bruge pengene til børneomsorgsdage, forhøjet pensionsindbetaling og finansiering af seniorordning.
 • Bidraget til fritvalgskontoen er pr. 1. marts 2017 0,7 pct. af den ferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2018 forhøjes bidraget til 1,4 pct. og pr. 1. marts 2019 forhøjes bidraget til 2,0 pct.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017