På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Isoleringsoverenskomsten

OK2017. 3F og Dansk industri for isoleringsbranchen indgik mandag den 13. marts 2017 en 3-årig aftale om Isoleringsoverenskomsten, som dækker teknisk isolering.

Forlig

DI og 3F er 13. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten.

Overenskomsten dækker ca. 1.000 isolatører, der udfører teknisk isolering af rørføringer, ventilation mv. i bl.a. fabriksanlæg og byggerier. 

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Timeløn, tillæg, akkord og arbejdstid

 • Mindstelønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,00 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,00 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,00 kr.
 • Akkordretten afskaffes, frem over skal akkord aftales. Akkordtillægsprocenten tillægges 1,8 pct. fra marts 2017, 1,9 pct., fra marts 2018 og 2.1% fra marts 2019.
 • Tillæg for forskudt tid, overarbejde, reparationsarbejde mv. og skibsarbejde stiger pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct. Skurpenge reguleres ikke.
 • Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes med 0,6 pct. pr. 1. marts 2017, 0,7 pct. pr. 1. marts 2018 og 0,6 pct. pr. 1. marts 2019. Lærlinge får disse beløb tillagt feriebetalingen, da lærlinge ikke har Fritvalgs Lønkonto.
 • Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle afspadsering af systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag.

Sygdom, orlov, barsel, uddannelse, mv.

 • Der indføres ret til sundhedsordning i Industriens Pension, hvis der ikke i forvejen er en sundhedsordning i virksomheden.
 • Anciennitetskravet til sygeløn ændres fra 3 til 6 mdrs. anciennitet, og perioden med sygeløn ændres fra 21 til 28 dage.
 • Der gives op til 3 mio.kr. i støtte til uddannelse af isolatørlærlinge. Virksomheden kan få 1.500 kr. pr. skoleuge og 750 kr. pr. praktikuge, og 80 kr./time i støtte under realkompetencevurdering
 • Der gives op til 200.000 kr. i støtte til kurser i læsning, skrivning og regning, hvor virksomheden kan få 80 kr./time.
 • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres Fritvalgs Lønkonto.
 • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
 • Der gives fuld løn under forældreorloven. 
 • Der kommer regler om, hvad en lønseddel skal indeholde.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter, får et opsigelsesvarsel på 3 uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter i mindst et år.
 • Bidraget til Isoleringsbranchens Udviklings- og Samarbejdsfonde stiger med 5 øre pr. 1. marts 2017 og 5 øre pr. 1. marts 2018

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye isoleringsoverenskomst 2017-2020 som pdf-fil.
Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017