På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service

OK2017. DIO II, HK/Privat og HK HANDEL indgik onsdag den 8. marts 2017 en 3-årig aftale om Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service.

Forlig

DIO II, HK/Privat og HK HANDEL er d. 8. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service. Overenskomsten dækker mere end 10.000 ansatte.

Hovedelementerne i aftalen, som ligger i forlængelse af gennembrudsforliget mellem DI og CO-i, er følgende:

Fleksibilitet

 • Der er indført en forsøgsordning, således at der kan indgås lokalaftaler om øget varierende arbejdstid over en arbejdstidsplanperiode på 52 uger, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.
 • Det er præciseret, at der er mulighed for individuelt eller kollektivt at aftale andre eller supplerende lønsystemer.

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter, der har virket som tillidsrepræsentant i mindst 1 år, har krav på 6 ugers forlænget opsigelsesvarsel ved opsigelse inden for 1 år efter ophøret af tillidsrepræsentanthvervet.
 • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenelev, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.

Satser mv.

 • Elevsatser mv. reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts 2017.
 • HHX-tillægget forhøjes til 860 kr./måned pr. 1. marts 2017.
 • Satsen for unge under 18 år reguleres.
  • Pr. 1. marts 2017 - 10.738 kr. pr. mnd.
  • Pr. 1. marts 2018 - 10.923 kr. pr. mnd.
  • pr. 1. mars 2019 - 11.107 kr. pr. mnd.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

Fritvalgs Lønkonto

 • Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til den særlige opsparing, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.

Barsel, barns sygdom, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage

 • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet. Dette træder i kraft for forældreorlov, der påbegyndes fra d. 1. juli 2017.
 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt:
  -  At reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
  -   At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres Fritvalgs Lønkonto.
  -   At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Seniorordning

 • Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens feriefridage og pensionsbidrag kan konverteres til seniorfridage.

Uddannelse

 • Der er indført en mulighed for at yde støtte til aftalt uddannelse.
 • Der er mulighed for at aftale, at medarbejderen kan benytte opsparet frihed til selvvalgt uddannelse i en opsigelsesperiode.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service 2017-2020 som pdf-fil.
Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-03-2017 OPDATERET: 30-08-2017