På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Faglærteoverenskomsten

OK2017. Dansk Metal/Dansk El-Forbund og DI indgik 13. marts 2017 en 3-årig aftale om Faglærteoverenskomsten, som omfatter faglærte.

Forlig

Dansk Metal/Dansk El-Forbund og DI er 13. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Faglærteoverenskomsten.

Overenskomsten dækker bl.a. smede, elektrikere og mekanikere på normallønsområdet under DIO II

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Lokal Fleksibilitet

Fra 1. marts 2018 øges mulighederne for at indgå lokale aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten om arbejdstid.

Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.

Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle afspadsering af systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag

Satser

Normallønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr. 

Genetillæg reguleres pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.

Lærlinge- og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.

Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.

Uddannelse og kompetencer

Støtten til medarbejderes selvvalgte uddannelse hæves fra 55 til 80 kr. pr. time.

Sygdom, børn og seniorer

Der indføres øget ret til frihed i forbindelse med barns sygdom.

Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.

Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.

Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele, eller dele, af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.

Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.

Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere får ligesom med timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med 8 uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter mindst et år.

Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. maj 2017 udgør:

  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.

Øvrige elementer

Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.

Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om en virksomhed udfører vikararbejde eller ej.

Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller forbundet kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale

Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 17-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017