På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Forberedelse
Overenskomstfornyelsen i 2016 er blevet forberedt grundigt i DI's hovedbestyrelse, forretningsudvalg og forhandlingsudvalg. Der er afholdt medlemsmøder om OK2017 i hele landet.
Medlemsmøder

I oktober og november 2016 gennemførte DI ni møder rundt i landet, hvor alle medlemsvirksomheder var inviteret til at drøfte situationen forud for overenskomstfornyelsen med DI’s adm. direktør Karsten Dybvad.

Konkurrenceevnen skal styrkes

Danske virksomheder har brug for at få styrket konkurrenceevnen, og det vil være tilfældet de næste mange år. Derfor inviterede DI til en drøftelse af, hvordan vi – gennem overenskomsterne – bedst når målsætningen om at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne.

Komplicerede forhandlinger

Der bliver tale om meget komplicerede forhandlinger, og Karsten Dybvad gav på møderne en vurdering af de økonomiske forudsætninger for forhandlingerne og det forhandlingsmæssige klima. Han gav ligeledes en vurdering af, hvilke temaer der kan forventes at blive taget op af fagbevægelsen.

Målgruppe for møderne

Møderne henvendte sig til virksomhedernes ejer, adm. direktør eller andre medlemmer af virksomhedens ledelse.

Møder i hele landet
Møderne fandt sted i Odense, Herning, Aarhus, København, Aalborg, Kolding, Ringsted og Esbjerg. Derudover er der også holdt et møde på Bornholm.
Forhandling

Forhandlingerne omkring overenskomstfornyelsen foregår overordnet på to områder, hvor løndannelsen sker forskelligt:

  • Mindstebetalingsområdet
  • Normallønsområdet