På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomhedsoverdragelse selvom mindre end 50 pct. af medarbejderne blev ansat efterfølgende

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE. Der var tale om virksomhedsoverdragelse i en situation, hvor kontrakten kunne fortsætte med ganske få og med kunden aftalte justeringer, selvom der kun blev ansat 26 af de tidligere 53 medarbejdere. Det afgjorde Arbejdsretten i en sag på Serviceoverenskomstens område.  

Underleverandør leverede kun medarbejdere

Arbejdsretten fastslog for nylig inden for Serviceoverenskomstens område, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, selvom den erhvervende virksomhed ikke havde overtaget 50 pct. eller flere af medarbejderne fra underleverandøren. 

Baggrunden for sagen var, at erhververen havde en kontrakt med en kunde i København om rengøring og vedligeholdelse samt andre serviceopgaver. Denne kontrakt var lagt ud til en underleverandør, der alene leverede medarbejderne. Udstyr, uniformer m.m. var udleveret af erhververen.

Brød med underleverandør, som ikke havde betalt til SKAT

Underleverandøren fik i efteråret 2011 økonomiske problemer, blandt andet betalte underleverandøren ikke medarbejdernes skat til SKAT. Erhververen blev kontaktet af SKAT ultimo 2011 og igen i marts 2012. Herefter valgte erhververen at ophæve aftalen med underleverandøren.

Erhverver ansatte 26 af underleverandørens medarbejdere

Erhververen havde herefter, for ikke at bryde kontrakten med kunden, brug for en del af underleverandørens medarbejdere, herunder nogle med særlige kvalifikationer i forhold til driften hos kunden.

Den dag, hvor kontrakten med underleverandøren blev ophævet, afholdt erhververen et orienteringsmøde for underleverandørens medarbejdere. På mødet opfordrede erhververen til, at de tog ansættelse hos erhververen. Dette kunne de dog først gøre, når de selv havde sagt deres stilling op hos underleverandøren.

Underleverandør gik konkurs

Under sagen var det ikke muligt at få oplyst præcist, hvor mange medarbejdere, der faktisk var ansat hos underleverandøren, og herunder disse medarbejderes arbejdstid. Underleverandøren gik efterfølgende konkurs, og kurator i konkursboet kunne ikke hjælpe med oplysningerne.

Det viste sig efterfølgende, at der blev ansat 26 medarbejdere ud af de vistnok 53 medarbejdere, der var beskæftiget hos underleverandøren.

Sagen blev rejst, fordi Lønmodtagernes Garantifond ikke ville imødekomme medarbejdernes lønkrav etc. for tiden forud for ansættelsen hos erhververen.

Virksomhedsoverdragelse selvom mindre end 50 pct. af medarbejderne blev overtaget

Arbejdsretten slog fast, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, selv om der ikke var overtaget 50 pct. eller flere af medarbejderne.

Arbejdsretten lagde vægt på, at de medarbejdere, som erhververen overtog, udgjorde en organiseret helhed af medarbejdere, som specielt og i længere tid havde varetaget opgaven i fællesskab. Dette gjorde det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål.

Arbejdsretten fandt dette synspunkt underbygget af, at erhververen næppe havde kunne undgå at bryde kontrakten i forhold til kunden, hvis erhververen ikke havde overtaget de pågældende medarbejdere. Erhververen kunne uden afbrydelse fortsætte kontrakten med kunden med kun ganske få justeringer af kontrakten og uden umiddelbart at ansætte flere end de 26.

Arbejdsretten slog endvidere fast, at selvom de overtagne medarbejdere udgjorde lidt mindre end halvdelen af underleverandørens medarbejderstab, kunne Arbejdsretten ikke komme til et andet resultat.

DA førte sagen for virksomheden, som er medlem af DI.

DI’s råd

Når man skal vurdere, om en overtagelse er en virksomhedsoverdragelse, er og har det altid været en helhedsvurdering af de faktorer, som indgår i kravene til en virksomhedsoverdragelse omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse og det underliggende EU-direktiv, virksomhedsoverdragelsesdirektivet.

Der skal således være tale om overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Det fremgår nemlig af virksomhedsoverdragelsesdirektivet og praksis, at der skal være en økonomisk enhed, som bevarer sin identitet efter en overdragelse.
 
På serviceområdet – og i andre brancher, der er karakteriseret ved, at arbejdskraften er virksomhedens væsentligste aktiv – er der en tommelfingerregel, som siger, at erhververen skal overtage 50 pct. eller flere af medarbejderne, før der er tale om en virksomhedsoverdragelse. Det er dog ikke fastlagt i praksis, at der gælder en 50 pct.-regel. Praksis taler blot om, at der ”overtages en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken”.

Det er ikke – og har aldrig været – tilstrækkeligt blot at følge tommelfingerreglen. Det er kun en tommelfingerregel. Det er absolut også nødvendigt at vurdere, hvorvidt de opgaver, som de pågældende medarbejdere tidligere har udført, udgør en økonomisk enhed, som bevarer sin identitet efter overdragelsen. Især i den konkrete sag, hvor opgaven kunne klares med langt færre medarbejdere. Det var netop dét, Arbejdsretten lagde vægt på, som det fremgår af følgende citat fra dommen:

"er en organiseret helhed af lønmodtagere, som specielt og i længere tid havde varetaget opgaven i fællesskab, hvilket gjorde det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. Denne vurdering understøttes af, at A næppe havde været i stand til at videreføre virksomheden og undgå kontraktbrud i forhold til kunden, såfremt A ikke havde overtaget de pågældende medarbejdere."

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse AR2013.0458 og AR2013.0760.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 27-10-2015 OPDATERET: 01-05-2017