På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomhed skulle supplere dagpenge op til fuld løn ved sygdom

SYGDOM. En faglig voldgift har afgjort, at en virksomhed skulle supplere en medarbejders dagpenge under sygdom, uanset om det var arbejdsgiveren selv eller kommunen, der udbetalte dagpenge.
Modelfoto: Colourbox

Overenskomstens indhold

Virksomheden havde en overenskomst med en bestemmelse om, at virksomheden skulle supplere dagpengene under sygdom op til fuld løn, hvis den syge medarbejder havde en vis anciennitet og var berettiget til at modtage dagpenge.

Sagen handlede om, at parterne var uenige om, hvordan bestemmelsen i overenskomsten skulle fortolkes.

I bestemmelsen stod der blandt andet:

”I sygdoms- eller ulykkestilfælde gælder reglerne i de til enhver tid gældende lovgivninger.

Efter to fortløbende fulde sæsoner / 6 måneders samlet ansættelse supplerer virksomheden sygedagpengebeløbet op til fuld løn i de første 7 uger, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time og højst for 37 timer om ugen.

Efter 3 sæsoner / 7 måneders samlet ansættelse supplerer virksomheden dagpengene op til fuld løn i de første 8 uger af sygeperioden”

Der stod også, at bestemmelsen afhang af, om medarbejderen var berettiget til at modtage dagpenge i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser.

Kun arbejdsgiveren eller også kommunen

Virksomheden fortolkede bestemmelsen sådan, at virksomheden kun skulle supplere dagpengene, når medarbejderen opfyldte anciennitetskravet og var berettiget til at få dagpenge fra arbejdsgiveren.

Forbundet mente derimod, at virksomheden skulle supplere dagpengene, hvis anciennitetskravet var opfyldt, og medarbejderen var dagpengeberettiget, uanset om dagpengene stammede fra kommunen eller arbejdsgiveren.

Voldgiftsrettens afgørelse

Dommeren kom frem til, at virksomheden var forpligtet til supplere dagpengene, ligegyldigt om dagpengeforpligtelsen påhvilede arbejdsgiveren i henhold til sygedagpengelovens § 30 eller kommunen i henhold til sygedagpengelovens § 32.

Endvidere lagde dommeren vægt på, at der under sagen var blevet fremlagt eksempler fra andre overenskomstområder, hvor retten til sygeløn udtrykkeligt var betinget af, at sygedagpengeforpligtelsen påhvilede arbejdsgiveren.

DI førte sagen for virksomheden.

PUBLICERET: 24-10-2017 OPDATERET: 24-10-2017