På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Få timers fravær kan udløse ny arbejdsgiverperiode

BETALING UNDER SYGDOM. Hvis en delvist sygemeldt medarbejder i en uge har et fravær på under fire timer, har virksomheden ikke ret til refusion. Derfor har Ankestyrelsen slået fast, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvis medarbejderen efterfølgende igen får et højere fravær.

Arbejdsgiverperiode og refusion

Virksomheder skal betale for medarbejdernes sygefravær i de første 30 dage, før kommunen overtager og i stedet udbetaler sygedagpenge. I sygedagpengeloven kaldes dette for arbejdsgiverperioden.

Hvis en sygemeldt medarbejder genoptager arbejdet delvist, får virksomheden refusion for de timer, som medarbejderen er sygemeldt. 

Ny arbejdsgiverperiode starter med det samme

Ankestyrelsen har netop afgjort, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, når medarbejderen i én enkelt uge har været sygemeldt mindre end fire timer og efterfølgende igen får et højere fravær end 4 timer. 

Et eksempel på problemstillingen

Et eksempel på problemstillingen kunne være følgende:

En medarbejder har været længevarende syg. Medarbejderen genoptager arbejdet delvist i uge 40 og arbejder 30 timer i den uge. Ugen efter arbejder medarbejderen 34 timer. I uge 42 arbejder medarbejderen imidlertid igen kun 30 timer. 

Fordi medarbejderens sygefravær har været under fire timer pr. uge i den ene uge (uge 41), starter der en ny arbejdsgiverperiode, og virksomheden får derfor ingen refusion for de timer, som medarbejderen er sygemeldt.

DI mener

DI finder det uhensigtsmæssigt og urimeligt, at et ugentligt fravær på under fire timer i én enkelt uge udløser en ny arbejdsgiverperiode, såfremt fraværet igen øges.

En delvis raskmelding virker ellers positivt på tilbagevenden til jobbet. Ankestyrelsens fortolkning af reglen kan medvirke til at fastholde medarbejderen i sygdom. Det er hverken til gavn for den enkelte, virksomheden eller kommunen.

Indtil reglerne forhåbentligt ændres, er det vigtigt, at I er klar over problemstillingen. I skal således sikre jer, at medarbejderen kan vende fuldt tilbage.

Kontakt DI for rådgivning, hvis I står med en lignende situation.

Sygedagpengeloven:

§ 7, stk. 2: Det er en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge, at lønmodtagerens fravær er på mindst 4 timer pr. uge.

§ 30 giver ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver på 1. hele fraværsdag.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-05-2015 OPDATERET: 10-01-2019