På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I kan klage over sygedagpenge-sjusk

SYGEDAGPENGE. En ny opgørelse fra Ugebrevet A4 viser, at der er fejl i hver sjette sag, når kommunerne afviser eller fratager folk retten til sygedagpenge. Kommunernes mangelfulde sagsbehandling kan dermed øge jeres omkostninger, hvis I har sygemeldte medarbejdere.

Undersøgelse afslører mangelfuld sagsbehandling

Ugebrevet A4 har lavet en opgørelse over de fejl, som kommunerne laver, når de skal tildele sygedagpenge. Opgørelsen er lavet på baggrund af tal fra Ankestyrelsen.

Fra juni 2014 og et år frem har Ankestyrelsen behandlet 8940 sager om sygedagpenge, og af dem har styrelsen valgt at omgøre 1539.

Hver sjette afgørelse er forkert

Det er således i hver sjette sag, hvor en medarbejder har klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om deres ret til sygedagpenge, at Ankestyrelsen vurderer, at kommunen har behandlet sagen forkert.

Handler sagen om, hvorvidt en person er uarbejdsdygtig, er der endnu større risiko for at kommunen har begået en fejl. I disse sager omgør Ankestyrelsen mere end en tredjedel af sagerne.

Store forskelle kommunerne imellem

Der er dog store forskelle kommunerne imellem. Nogle kommuner får deres afgørelser omgjort i mere end hver tredje ankesag, mens andre kommuner kun får hver tyvende ankesag omgjort.

Når en sag bliver omgjort, betyder det oftest, at Ankestyrelsen ændrer afgørelsen til borgerens fordel. Det kan dog også betyde, at man finder så mange fejl, at kommunen bliver bedt om at behandle sagen på ny.

Sygedagpenge kan bortfalde pga. medarbejder

Sygedagpengene bortalder som oftest, fordi den sygemeldte undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis den sygemeldte ikke afleverer oplysningsskemaer eller udebliver fra samtaler med kommunen.

DI's råd

Det kan være dyrt for jer, hvis medarbejderen ret til sygedagpenge bortfalder. Da virksomheden indtræder i medarbejderens adgang til sygedagpenge i form af refusion, har bortfald nemlig også indflydelse på jer. I mister refusionen og får dermed en uforholdsmæssig stor omkostning ved medarbejderens sygefravær.

I de situationer, hvor medarbejderen er skyld i bortfaldet, giver flere overenskomster adgang til at modregne det tab, som virksomheden lider. Dette kræver dog en klar hjemmel i overenskomsten, som dækker den pågældende medarbejders ansættelsesforhold.

Er der tale om en funktionær, kan I ikke umiddelbart foretage modregning. I stedet skal I advare medarbejderen om, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis han/hun fortsætter med at negligere sine forpligtelser over for kommunen.

I sager, hvor en kommune stopper medarbejderens dagpengeudbetaling og dermed virksomhedens refusion, viser undersøgelsen, at det kan betale sig at klage over afgørelsen.

PUBLICERET: 08-12-2015 OPDATERET: 07-11-2016