På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Rimeligt at bortvise for ikke at dokumentere sygefravær

BORTVISNING. En faglig voldgift har slået fast, at en kommune gerne måtte  bortvise en sygemeldt pædagog, som ikke havde dokumenteret sit fravær med lægeerklæringer. Medarbejderen havde ignoreret adskillige henvendelser, som tydeligt tilkendegav, at manglende fraværsdokumentation ville medføre bortvisning.
Modelfoto: Colourbox

Sygemelding

Pædagogen blev sygemeldt med diagnosen ”akut belastningsreaktion”. Han afleverede i starten af sin sygeperiode en mulighedserklæring, der sygemeldte ham to måneder frem. Han fortalte efterfølgende sin leder, at han ville forlade byen for at få lidt fred, og at han ville sørge for, at der blev fremsendt ny mulighedserklæring, når den gamle løb ud.

Løbende fraværsdokumentation

Da der var gået to måneder, og kommunen ikke havde modtaget en ny lægeerklæring, ringede kommunen til pædagogen og bad ham sende en ny mulighedserklæring. Der blev samtidig sendt et brev, hvor kommunen gav ham en uges frist til at aflevere attesten.

Ingen reaktion

Da medarbejderen ikke afleverede mulighedserklæringen inden for fristen, sendte kommunen endnu et brev til medarbejderen via e-Boks med en ny frist.

Denne gang stod der i brevet, at manglende aflevering af en ny mulighedserklæring ville blive sidestillet med ulovlig udeblivelse, og at det ville medføre bortvisning.

Pædagogens leder sendte ham også en privat besked, hvor hun opfordrede ham til at tjekke sin e-Boks.

Da medarbejderen stadig ikke afleverede mulighedserklæring inden for fristen, sendte kommunen ham en partshøring om påtænkt bortvisning. Medarbejderen reagerede heller ikke på denne skrivelse, og kommunen valgte derfor at bortvise pædagogen.

Efter bortvisningen modtog kommunen en friattest fra medarbejderens læge. Lægen bekræftede, at medarbejderen havde været syg i hele perioden og havde været til flere konsultationer.

Bortvisning var berettiget

Medarbejderens forbund krævede løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig afskedigelse, da de anså bortvisningen for at være uberettiget.

Dommeren godkendte dog bortvisningen, fordi kommunen havde god grund til at få afklaret pædagogens forventede sygefravær, og ligeledes havde gjort det klart, at manglende fraværsdokumentation kunne medføre bortvisning.

Kommunen kunne også sende brevene med e-Boks. De kunne nemlig ikke vide, at medarbejderen opholdt sig et sted uden adgang til internet og mail.

Da medarbejderen var fysisk i stand til at modtage post, og da kommunen året før havde varslet, at man brugte e-Boks, var medarbejderen ikke berettiget til at ignorere enhver kommunikation fra kommunens side.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed gerne må bede en medarbejder om at dokumentere sit sygefravær ved f.eks. en mulighedserklæring fra egen læge.

Det er dog tydeligt, at hvis en virksomhed vil bortvise på grund af manglende fraværsdokumentation, så skal de have fortalt medarbejderen, at dette er konsekvensen.

PUBLICERET: 16-04-2018 OPDATERET: 17-04-2018