På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Krav om daglig sygemelding var ikke misbrug af ledelsesretten

SYGDOM. Arbejdsretten har fastslået, at det falder inden for ledelsesrettens rammer at stille krav om daglig sygemelding i hele sygeperioden. Men kun, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

Striks sygefraværspolitik

Virksomheden har en politik for sygefravær, hvorefter medarbejderne pr. telefon skal sygemelde sig for hver enkelt sygedag i sygeperioden.

Forbundet mente, at en sådan regel var et misbrug af ledelsesretten, fordi reglen – efter deres opfattelse – hovedsagelig var indført med henblik på at nedbringe medarbejdernes sygefravær. Samtidig mente forbundet, at virksomheden administrerede politikken meget striks.

Særligt driftsmæssigt behov

Det var virksomheden ikke enig i. Den mener, at reglen både er driftsmæssigt og sagligt begrundet.

Virksomheden beskæftiger sig med højteknologiske processer af betydelig kompleksitet og farlighed. I virksomhedens produktion anvendes bl.a. salpetersyre og brint i store mængder. Der er derfor helt særlige kompetencer- og sikkerhedskrav til medarbejderne.

Herudover kan de enkelte maskiner ikke bare lukkes ned, og en nedlukning af en enkelt maskine kan tage flere uger.

Treholdsskift og kompleks produktion

For at kunne opretholde en kontinuerlig produktion arbejder medarbejderne i produktionen i treholdsskift. Af hensyn til den komplekse produktion og de særlige kompetencer- og sikkerhedskrav, er det nødvendigt for virksomhedens produktionsplanlæggere at vide, hvilke medarbejdere der er til rådighed ved skiftets begyndelse, så arbejdet kan tilrettelægges.

Fleksibel håndtering

Herudover håndterer virksomheden netop reglen om daglig sygemelding fleksibelt. Medarbejdere skal således ikke ringe ind dagligt, hvor der f.eks. er tale om en brækket arm eller ved længerevarende sygdom.

Ledelsesretten

Ledelsesretten skal efter arbejdsretlig praksis udøves på en måde, der er saglig, driftsmæssigt velbegrundet og proportional.
Spørgsmålet i sagen var derfor om sygefraværspolitikkens indhold og virksomhedens praktisering af reglen var saglig og driftsmæssig begrundet. 

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten fastslog indledningsvist, at det i almindelighed må anses for tilstrækkeligt, at medarbejderen sygemelder sig på første sygedag, og at det må anses for almindeligt og naturligt, at medarbejderen giver virksomheden besked om, hvornår vedkommende forventer igen at kunne møde på arbejde.

Arbejdsretten lagde herefter til grund, at virksomheden administrerer sygefraværspolitikken, så det ved forventet længerevarende sygefravær bliver aftalt, at medarbejderen ikke skal melde sig syg dagligt, og at medarbejderne er klar over dette. 

Endelig lagde Arbejdsretten vægt på, at virksomheden beskæftiger sig med komplekse og farlige, højteknologiske processer, og at det i den situation er driftsmæssigt begrundet, at der ved begyndelsen af hvert skift er kendskab til eventuelt sygefravær.

Arbejdsretten har altså navnlig lagt vægt de særlige kompetencer- og sikkerhedskrav i forbindelse med virksomhedens produktion og de vanskeligheder, der er forbundet med midlertidigt at lukke dele af produktionen ned.

Virksomheden frifundet

Arbejdsretten fandt derfor ikke, at virksomhedens sygefraværspolitik er udtryk for, at virksomheden har misbrugt sin ledelsesret, hvorfor arbejdsretten frifandt virksomheden.

DA førte sagen på vegne af DI og virksomheden.

DI's råd

I skal være opmærksomme på, at dommen er udtryk for en helt konkret vurdering.

Samtidig skal I være opmærksomme på, at Arbejdsretten fastslår, at udgangspunktet er, at der ikke kan stilles krav om daglig sygemelding.

Der skal altså helt særlige driftsmæssige grunde til, at I som virksomhed kan kræve, at medarbejderne skal melde sig syge hver dag i sygeperioden.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 30-05-2017 OPDATERET: 30-05-2017