På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ingen løn under sygdom til medarbejder uden 3F-medlemskab

FORSKELSBEHANDLING. Højesteret har frifundet en virksomhed, der fulgte reglerne i Emballageoverenskomsten og derfor undlod at udbetale løn under sygdom til to medarbejdere, som ikke var medlemmer af 3F.

Kun løn under sygdom til medlemmer af 3F eller HK

Emballageoverenskomsten mellem DI og 3F Industri (Emballage) og HK/Privat indeholder en regel om, at kun medarbejdere, som er medlemmer af 3F eller HK, kan få ret til løn under sygdom.

To medarbejdere på en emballagevirksomhed, som var medlem af DI, fik ikke løn under sygdom, fordi de ikke var medlemmer af et af disse forbund. De fik dog sygedagpenge.

”Gult” fagforbund lagde sag an

Medarbejderne var i stedet medlemmer af Det Faglige Hus, som lagde sag an mod virksomheden. Det Faglige Hus var af den opfattelse, at den manglende udbetaling af sygeløn var i strid med den danske Foreningsfrihedslov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ret til at forskelsbehandle – virksomhed frifundet

Højesteret var enig med landsretten og frifandt virksomheden, da hverken Menneskerettighedskonventionen eller Foreningsfrihedsloven indeholder noget forbud mod forskelsbehandling af medarbejdere på grund af fagforeningsforhold under ansættelsen.

Højesteret tilføjer dog, at hvis en medarbejder reelt tvinges til at melde sig ind i en fagforening, f.eks. fordi forskelsbehandlingen indebærer en trussel mod arbejdstagerens eksistensgrundlag eller har lignende indgribende karakter, så vil forskelsbehandlingen efter deres opfattelse være ulovlig efter Menneskerettighedskonventionen. Det var der dog ikke tale om her, og de to medarbejdere havde da heller ikke meldt sig ind i 3F.

DI førte sagen for virksomheden både i Vestre Landsret og i Højesteret.

DI's råd

Bestemmelsen i Emballageoverenskomsten er en undtagelse til hovedreglen om, at DI´s overenskomster behandler medarbejdere lige uanset medarbejdernes fagforeningsforhold. Bestemmelsen stammer tilbage fra 1960’erne og er således af ældre dato.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Foreningsfrihedsloven fortsat forbyder virksomheder at lægge vægt på medarbejderes fagforeningsforhold ved ansættelser og afskedigelser, for eksempel i form af såkaldte eksklusivaftaler, som har været forbudt siden 2006.

Diskuter på LinkedIn

Diskuter sagen i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-06-2015 OPDATERET: 24-10-2016