På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Højesteret ændrer praksis for beregning af 120 dages fravær ved delvis sygemelding

SYGEFRAVÆR. Højesteret afsagde for nylig to domme om 120-dagesreglen. Den ene afgørelse ændrer praksis, så virksomheder fremover kun skal regne de faktiske fraværstimer på arbejdsdage med i de 120 dage, hvis medarbejderen er delvist sygemeldt.

Fraværet beregnet som gennemsnit

Den ene sag handlede om en funktionær, der arbejdede 32 timer om ugen. Efter at have fået en depression blev medarbejderen i foråret 2013 sygemeldt en dag om ugen og et par uger senere to dage om ugen. Efterfølgende blev funktionæren fuldtidssygemeldt, og i slutningen af november 2013 blev han opsagt med forkortet varsel efter 120-dagesreglen.

Virksomheden havde beregnet fraværet som et gennemsnit i forhold til alle ugens dage, så antallet af ugentlige sygedage fremkom ved at gange sygefraværstimernes andel af den samlede ugentlige arbejdstid med 7, således at fridage og weekenddage indgik forholdsmæssigt i beregningen.

Udelukkende det faktiske fravær kan medregnes

Højesteret slog fast, at ved delvis sygemelding er det kun de faktiske fraværstimer, der kan medregnes ved opgørelsen af 120 sygedage.

Hvis en medarbejder har været på arbejde hele dagen, er der ikke noget af dagen, der kan medregnes som sygefravær.

Virksomheden kunne således ikke foretage en gennemsnitsberegning.

Arbejdsfri perioder tælles kun med ved fuldtidssygemelding

Højesteret bekræftede den hidtidige praksis, hvor den arbejdsfri periode tælles med ved beregningen af de 120 sygedage, hvis en medarbejder er fuldtidssygemeldt på begge sider af en weekend eller anden arbejdsfri periode.

Hvis medarbejderen er delvis sygemeldt kan arbejdsfri perioder derimod ikke medregnes ved beregning af de 120 sygedage. Det gælder både, når det delvise fravær er placeret som hele sygedage og som delvise sygedage.

Det er således kun ved fuldtidssygdom på begge sider af en arbejdsfri periode, at dagene i den arbejdsfri periode kan medregnes.

Byretten og landsretten var kommet til det samme resultat.

Tilbud om at genoptage arbejdet på deltid har ingen indflydelse på beregning af sygedage

Den anden sag handlede om en medarbejder, der var fuldtidssygemeldt, men som tilbød virksomheden at genoptage arbejdet på deltid. Det afviste virksomheden med henvisning til driftsmæssige årsager.

Spørgsmålet var herefter, om det havde betydning for beregningen af de 120 sygedage, at medarbejderen havde tilbudt at genoptage arbejdet på deltid, så kun en forholdsmæssig del af dagene skulle medregnes.

Højesteret udtalte, at virksomheden ikke har pligt til at acceptere en medarbejders tilbud om at genoptage arbejdet på deltid.

Sygedagene i den periode, hvor medarbejderen har tilbudt at arbejde på deltid, skal derfor medregnes fuldt ud ved opgørelsen af 120 sygedage.

Også i denne sag var byretten og landsretten kommet til det samme resultat.

DI var ikke involveret i sagerne.

DI's råd

Højesteret har med den nye dom ændret den hidtidige praksis, hvorefter delvist fravær før og efter en arbejdsfri periode medfører, at de arbejdsfri dage skal medregnes på samme måde, som det er tilfældet ved en fuldtidssygemelding.

Med den nye dom er det blevet sværere at beregne de 120 sygedage. Det er derfor endnu vigtigere at holde styr på såvel hele som delvise sygedage, og på hvilke dage sygefraværet er placeret.

Kontakt derfor altid DI, før I beslutter at opsige en medarbejder efter 120-dagesreglen.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 12-12-2017 OPDATERET: 12-12-2017