På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomheder får adgang til at belønne studerende

LOVGIVNING. Ny lov giver virksomheder adgang til at udbetale en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden til studerende, der er i ulønnet praktik eller projektforløb som led i en videregående uddannelse.

Praksis i strid med regler

I en årrække har det været praksis blandt virksomheder at udbetale en mindre løn til studerende i ulønnet praktik og projektorienterede forløb ved siden af den studerendes SU. Dette har vist sig at være i strid med reglerne, hvorefter der ikke må udbetales løn i forbindelse med læringsforløb, med mindre der er tale om lønnet praktik.

Mange virksomheder ønsker imidlertid at honorere den studerendes indsats under ulønnede praktikophold og projektorienterede forløb. Derfor har Folketinget efter pres fra DI vedtaget en lov, der gør det muligt for virksomhederne at udbetale en erkendtlighed på maks. 3.000 kr. om måneden.

Beløbet må dog ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst i lighed med en lønindkomst.

Frivilligt for virksomheder

Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil udbetale en erkendtlighed. Erkendtligheden kan udbetales uafhængigt af den studerendes SU.

Ved siden af erkendtligheden må virksomhederne fortsat gerne refundere dokumenterede udgifter, den studerende har i forbindelse med det ulønnede praktikophold eller det projektorienterede forløb.

Beløbet vil være skattepligtigt.

Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og gælder alle videregående uddannelser.

Vejledning

DI har udarbejdet to vejledninger om studerende i praktik og projektorienterede forløb.

PUBLICERET: 11-08-2017 OPDATERET: 06-08-2018