På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Så er databeskyttelsesloven vedtaget

PERSONDATA. Folketinget har vedtaget den nye lov om databeskyttelse, som skal gælde sammen med den europæiske databeskyttelsesforordning. Loven træder i kraft den 25. maj 2018 og giver supplerende hjemmel til behandling af personoplysninger, eksempelvis i ansættelsesforhold.
Foto: Colourbox

Databeskyttelsesloven

Folketinget vedtog den 17. maj en ny databeskyttelseslov, som opretholder og fastsætter danske bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som databeskyttelsesforordningen giver mulighed for.

Loven gælder ved siden af databeskyttelsesforordningen, og derfor er det vigtigt at orientere sig i begge regelgrundlag, inden virksomheden behandler personoplysninger.

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Specielt den nye lov § 12 er relevant, da bestemmelsen sikrer, at en virksomhed har mulighed for at behandle personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold omfattet af forordningens artikel 6, stk. 1 (almindelige oplysninger) og artikel 9, stk. 1 (særlige kategorier af oplysninger).

Det fremgår af den nye lov, at behandling af både almindelige og særlige personoplysninger kan ske, hvis det er nødvendigt for, at virksomheden kan overholde egne eller medarbejderens arbejdsretlige forpligtelser.

Desuden er det efter loven tilladt, hvis behandlingen af persondata sker for at overholde rettigheder fastlagt i anden lovgivning eller i de kollektive overenskomster.

DI's råd
Kontakt DI, hvis I er tvivl om, hvorvidt I har hjemmel til at behandle personoplysninger i ansættelsesforhold.
Databeskyttelsesloven supplerer og gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 17-05-2018 OPDATERET: 22-05-2018