På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Pas på skatten når I indgår forlig eller udbetaler beløb

SKAT. Det er ulovligt, hvis en virksomhed udbetaler et uspecificeret beløb til en medarbejder f.eks. i forbindelse med forlig i en sag. SKAT har indskærpet, at det skal være tydeligt, hvad virksomhedens udbetaling til medarbejderen reelt dækker.

SKAT indskærper reglerne om specificering ved beløbsudbetaling

Nogle virksomheder har været i tvivl om, hvilke skatteregler der gjaldt i sager, hvor virksomheder har udbetalt f.eks. erstatninger eller bodsbeløb til nuværende eller tidligere medarbejdere uden at specificere, hvad beløbet reelt dækkede over. SKAT har derfor indskærpet reglerne.

Virksomheden har ansvaret for at indeholde og indberette skat

SKAT slår fast, at ansvaret for indeholdelses- og indberetningsforpligtelsen altid er og vil være virksomhedens. Ansvaret for disse forpligtelser kan ikke videregives.

Det vil sige, at virksomheden ikke kan aftale med en medarbejder eller medarbejderens fagforbund, at virksomheden blot udbetaler f.eks. 20.000 kr. for at afslutte sagen, hvorefter medarbejderen eller forbundet selv afregner skat af beløbet. Ansvaret for at indeholde skat og foretage indberetning ligger alene hos virksomheden, da indeholdelses- og indberetningspligten ikke kan overdrages til medarbejderen selv eller andre.

Virksomheden bør derfor aldrig acceptere aftaler eller forlig, som lyder på, at virksomheden frigøres ved at udbetale et bruttobeløb til et fagforbund, medarbejderens repræsentant eller medarbejderen selv.

Udbetalt beløb skal specificeres

For at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser om indeholdelse af skat og bidrag og indberetning til eIndkomst, er det nødvendigt, at udbetalingskravet er specificeret i aftalen eller afgørelsen. Kun på den måde kan virksomheden og SKAT se, hvilke dele af udbetalingen, der er omfattet af forpligtelserne.

Virksomheden og SKAT skal nemlig kunne se, hvad der er løn, fratrædelsesgodtgørelse m.m. og derved skattepligtigt som A-indkomst og omfattet af indeholdelses- og indberetningspligten. Det skal også fremgå af opgørelsen, hvis virksomheden udbetaler erstatning for f.eks. manglende ansættelsesbevis, tort m.m., som ikke er skattepligtige beløb. 

Beskatning af bodsbeløb afhænger af, hvordan boden er idømt og hvad den dækker. Derfor er en specificering nødvendig.    

SKAT anbefaler klar opdeling af beløbet

SKAT anbefaler, at aftaler og afgørelser udformes, så det klart fremgår, at medarbejderen har ret til et givent beløb i løn (A-indkomst), som virksomheden kan behandle efter de gældende regler om lønudbetalinger med indeholdelse af a-skat og am-bidrag. Der skal desuden stå, at der skal ske indberetning af beløbene forinden udbetaling af et nettobeløb til fagforbund, medarbejderens repræsentant eller medarbejderen selv.

Derudover bør der foretages en klar opdeling af, hvad det tilkendte beløb omfatter, idet afgørelsen kan indeholde skattefrie elementer.

Kontakt SKAT, hvis I har behov for konkret rådgivning.

De centrale bestemmelser kan du finde i kildeskatteloven § 46 stk. 1 og § 49 B stk. 1 samt skattekontrolloven § 7 § 7a. Find også kopi af brevene fra SKAT om emnet.
Kontakt SKAT

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte SKAT på telefon 7222 2824 eller via TastSelv Erhverv, hvor din mail er beskyttet. Du kan også bruge kontaktadressen raadgiver@skat.dk, men her vil mailen ikke have samme beskyttelse som via TastSelv-service.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-01-2015 OPDATERET: 24-10-2016