På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nyt opholdskrav for dagpengeret

UDSTATIONERING. Et flertal i Folketinget har foreslået et nyt opholdskrav for dagpengeret. Læs her, om det har betydning for jeres medarbejdere, der er udstationerede.

Hvad består ændringerne i?

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en skatteaftale den 6. februar 2018, hvor der indføres et nyt opholdskrav for dagpengeret.

Ifølge aftalen skal man have opholdt sig i Danmark, EU eller EØS i syv ud af de sidste otte år for at være berettiget til dagpenge.

Ingen betydning for udstationerede medarbejdere

Der gælder nogle væsentlige undtagelser hertil, nemlig at udstationering for en dansk offentlig myndighed eller en dansk virksomhed, ophold i udlandet med henblik på uddannelse eller hyre på et dansk skib, sidestilles med ophold her i landet.

Det betyder, at medarbejdere, der udstationeres af en dansk virksomhed til lande uden for EU og EØS, kan sidestille udstationeringsperioden med ophold i Danmark. Udstationeringsperioder til lande i EU og EØS medrenges i opholdskravet på syv ud af de sidste otte år.

… og heller ingen betydning for medfølgende familie

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at medfølgende ægtefæller og børn til den udstationerede medarbejder tillige kan sidestille opholdet i udlandet med ophold her i landet.

Endnu ikke vedtaget

Det nye opholdskrav er endnu ikke vedtaget, men da aftalen er indgået med et flertal i Folketinget, må det forventes, at lovforslaget bliver vedtaget, når det fremsættes.

Der er lagt op til, at de nye regler skal gælde fra 1. januar 2019, hvor de indfases gradvist frem til 2021.

PUBLICERET: 09-04-2018 OPDATERET: 11-04-2018