På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye regler om udstationering træder i kraft 18. juni

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT. De nye regler om udstationering, som træder i kraft i Danmark 18. juni, får betydning for de af jer, der bruger medarbejdere, som er udstationeret til Danmark. Derudover skal alle virksomheder fra 1. juli bidrage til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

EU-regler om udstationering nu implementeret i Danmark

EU blev i 2014 enige om et nyt direktiv, der handler om håndhævelse af udstationeringsreglerne. De nye regler skal være med til at sikre, at reglerne bliver overholdt ved udstationeringer, og at de udstationerede får de rettigheder, som de har krav på. EU-landene har haft to år til at implementere de nye regler, og den danske implementering er nu på plads.

Den danske implementering af EU-direktivet består af to lovforslag:

1) Skærpede krav om oplysninger fra udenlandske virksomheder

Det ene lovforslag vil bl.a. medføre ændringer i den nuværende udstationeringslov. Desuden bliver oplysningskravene i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) skærpet. RUT er en registrering af udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører tjenester i Danmark.

Lovforslaget lægger også op til tættere myndighedssamarbejde på tværs af grænser, og Arbejdstilsynet får flere beføjelser, herunder mulighed for at kontrollere, om virksomheder har reelle aktiviteter i deres hjemland som forudsætning for at kunne anvende udstationeringsreglerne.

2) Garantiordning for udstationerede medarbejdere

Det andet lovforslag udmønter DI og CO-industris forslag om at indføre en garantiordning for udstationerede medarbejdere for derved at forhindre lovgivning om kædeansvar og mindsteløn i Danmark. Denne del træder i kraft 1. juli.

Både arbejdsgivere og lønmodtagere er således enige om denne model, der er en langt bedre løsning end at få det kædeansvar, som direktivet oprindeligt lagde op til.

Det fælles forslag er udmøntet under navnet Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Fonden, som alle arbejdsgivere skal bidrage til, gør, at Danmark både lever op til kravene i direktivet, men fortsat respekterer den danske aftalemodel.

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede har grundlæggende to formål: Inddrive skyldige beløb og dække tilgodehavender.

Eksempel:

En tjekkisk medarbejder har været udstationeret til Danmark for sin tjekkiske arbejdsgiver. Medarbejderen har ikke fået den rigtige løn for sit arbejde i Danmark, og Arbejdsretten slår fast, at den tjekkiske arbejdsgiver skylder medarbejderen et bestemt beløb.
Hvis den tjekkiske virksomhed ikke betaler til medarbejderen, vil fonden indledningsvis forsøge at inddrive gælden hos virksomheden. Fonden pålægger dernæst den tjekkiske virksomhed at indbetale et ekstraordinært bidrag til fonden som straf. Hvis det ikke lykkes at inddrive tilgodehavendet, dækker fonden det beløb, som den tjekkiske medarbejder har krav på.

  • Fonden dækker, hvis udstationerede har løn til gode
  • Fonden kan sikre effektiv inddrivelse af skyldige beløb
  • En række krav skal være opfyldt
  • Manglende betaling kan ramme danske virksomheder
  • Sådan kan I begrænse jeres risiko
  • Opkrævning til fonden sker automatisk
DI mener

Det er et centralt element i det indre marked, at virksomheder kan udstationere lønmodtagere til at levere tjenesteydelser i andre EU-lande. Det er derfor afgørende for dansk erhvervsliv, at mulighederne for at foretage udstationeringer ikke bliver begrænset af håndhævelsesregler, der er bureaukratiske.

DI er tilfreds med, at regeringens lovforslag sikrer, at direktivet bliver gennemført på en måde, der er forenelig med den danske model og samtidig sikrer mod svig og misbrug af udenlandske lønmodtagere.

Det har været afgørende for DI, at det fælles forslag fra arbejdsmarkedets parter kom til at indgå i implementeringen af direktivet for at undgå det kædeansvar, som direktivet oprindeligt lagde op til. Alternativet til den foreslåede fond kunne have været grundlæggende ændringer af den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder fastlæggelse af lovbestemt mindsteløn, almengøring af overenskomstvilkår og et kædeansvar.

Selvom fonden pålægger virksomhederne en øget omkostning, er det vigtigt at understrege, at alternativet til fonden ville have skadet dansk erhvervsliv og rollefordelingen mellem arbejdsmarkedets parter og lovgivningsmagten. Derudover har det været vigtigt for DI at sikre, at ordningen rent administrativt blev så lidt byrdefuld som muligt for virksomhederne.

DI's HR-netværk om udenlandsk arbejdskraft er for dig, der vil holdes ajour med den nyeste lovgivning om personalejuridiske regler relateret til udenlandsk arbejdskraft. Vi giver dig ny indsigt, inspiration og et fortroligt rum, hvor du kan sparre med ligesindede om de udfordringer, du sidder med i din hverdag. Læs mere om netværket her.
Find lovforslag L 177 og L 178, som udgør den samlede danske implementering af EU’s håndhævelsesdirektiv, der blev vedtaget d. 3. juni 2016.
Fakta

EU blev i 2014 enige om et nyt direktiv, der handler om håndhævelse af udstationeringsreglerne. Direktivet giver landene bedre mulighed for at kontrollere, at reglerne bliver overholdt, når virksomheder udstationerer eller indstationerer medarbejdere i EU. EU-landene har haft to år til at implementere de nye regler, og den danske implementering er nu på plads. Arbejdsmarkedets parter har peget på en alternativ gennemførelse, der respekterer den danske aftalemodel og samtidig lever op til forpligtelserne i direktivet.

Hjemmeside skal oplyse om danske vilkår på arbejdsmarkedet
Udenlandske virksomheder og medarbejdere får fremover én indgang til at danne sig et overblik over vilkårene på det danske arbejdsmarked. Der bliver tale om en hjemmeside, hvor bl.a. vilkårene fra de mest relevante overenskomster bliver præsenteret. Henvis derfor gerne jeres udenlandske underleverandører til posting.dk
Undersøg lokale forhold, hvis I skal udstationere til andet EU-land
Selvom der er tale om fælles EU-regler om udstationering, kan de enkelte landes implementering af reglerne variere meget. I bør derfor altid undersøge reglerne i det land, som I skal udsende medarbejdere til, så I undgår at komme i klemme.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 03-06-2016 OPDATERET: 14-09-2017