På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Chefen skal betale medarbejdernes fartbøder

FARTOVERTRÆDELSER. Nye regler vil betyde, at virksomheden skal betale bøden, hvis en medarbejder får en fartbøde i en af virksomhedens firmabiler. Færdselslovens regler om ansvar ved fartovertrædelser bliver nemlig ændret med virkning fra 1. februar 2015.

Virksomhed skal betale for medarbejdernes mindre fartovertrædelser

En ny ændring af færdselsloven betyder, at ejeren af et køretøj kommer til at hæfte for betaling af hastighedsovertrædelser i ejerens bil, selvom ejeren ikke var fører på tidspunktet for overtrædelsen.

De nye regler pålægger dermed ejeren et betinget objektivt ansvar. Det betyder, at en person, der ikke selv har udført handlingen, alligevel kan påføres ansvar.

Virksomhederne vil derfor hæfte for bøder, som deres medarbejdere har inkasseret for færdselsforseelser.

Bøder for at køre mere end 30 pct. for stærkt havner hos medarbejder

Ved hastighedsforseelser, hvor der køres op til 30 procent for stærkt, pålægges ejeren ansvar, selvom ejeren ikke var fører af køretøjet på forseelsestidspunktet.

Ved hastighedsforseelser, hvor der køres mere end 30 procent for stærkt, vil det fortsat kun være føreren af køretøjet, der hæfter for bøden.

Medarbejderen skal selv erkende at have siddet bag rettet

Det fremgår af lovændringen, at hvis en anden end ejeren selv erkender at have ført køretøjet på forseelsestidspunktet, pålægges ejeren ikke ansvaret.

Denne erkendelse skal ske over for politiet inden for 30 dage fra, at ejeren har modtaget bødeforlægget vedrørende forseelsen.

Hvis medarbejderen derfor over for politiet erkender, at han eller hun førte køretøjet, vil bøden således blive pålagt medarbejderen.

DI's råd

DI anbefaler, at virksomheden laver et tillæg til ansættelseskontrakterne, hvor I skriver, at det kan have økonomiske og ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ikke overholder hastighedsgrænserne, herunder at virksomheden kan modregne bøden i lønnen. En sådan modregning bør kun foretages, når I har orienteret medarbejderen om det og forelagt dokumentation for overtrædelsen.

Hvis I har en personalehåndbog, kan budskabet også indsættes her, så det gøres tydeligt over for medarbejderne, at overtrædelse af hastighedsgrænserne anses for uacceptable og kan sanktioneres. På denne måde sikrer I, at medarbejderne er orienteret om den afgørende betydning, det kan have for deres ansættelsesforhold at begå hastighedsforseelser. Samtidig vil I kunne henvise til kontraktstillægget og/eller personalepolitikken ved en eventuel sanktionering over for medarbejderen.

Se eksempler på tekst til ansættelseskontrakter og til personalehåndbog ved at folde teksten ud i boksen til højre.

DI afgav i forbindelse med lovarbejdet et høringssvar (find link til høringssvaret i boksen til højre), da DI forudser retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med lovændringen. De nye regler i lovforslaget vil nemlig i mange tilfælde bryde med princippet om, at man ikke kan straffes for en forbrydelse, man ikke har begået.

DI anser det således for meget beklageligt, at der pålægges ejeren af køretøjet et betinget objektivt ansvar for visse hastighedsovertrædelser.

Regler og teksteksempler

Find lovforslaget, bekendtgørelsen og DI's høringssvar om ændringen af færdselsloven. Tryk på "Se mere" og og find eksempler på tekst til ansættelseskontrakter og personalehåndbog.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 12-01-2015 OPDATERET: 24-10-2016