På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ligebehandlingsnævnet skal målrette sit arbejde

FORSKELSBEHANDLING. Politikerne lægger med nyt lovforslag op til, at Ligebehandlingsnævnet skal fokusere sin indsats. Fremover skal personer have en individuel, aktuel og konkret interesse i sagen for at kunne anlægge sager ved nævnet.

Nødvendigt at målrette arbejdet

Folketinget er enige om, at Ligebehandlingsnævnets arbejde skal målrettes. Den udmelding kommer på baggrund af en omfattende offentlig debat om Ligebehandlingsnævnets afgørelser.

Beskæftigelsesministeren har derfor fremsat et lovforslag for at sikre, at bagatelagtige sager ikke skygger for reelle problemer med ligebehandling.

Individuel, aktuel og konkret interesse

Fremover vil det kun være personer med en individuel, aktuel og konkret interesse i sagen, der kan anlægge sager. Det medfører, at det kun vil være muligt at få behandlet klager, der omhandler reel forskelsbehandling mod den person, som har indsendt klagen.

Det vil ikke være muligt at klage, blot fordi man tilhører den gruppe af personer (f.eks. baseret på etnicitet eller køn), som forskelsbehandlingen vedrører.

Principielle sager kan fremover indbringes af Institut for Menneskerettigheder

Folketinget ønsker dog at sikre, at sager af principiel karakter og sager af almindelig offentlig interesse om ulovlig forskelsbehandling også fremover kan behandles af Ligebehandlingsnævnet. Derfor får Institut for Menneskerettigheder kompetence til at indbringe sager for Ligebehandlingsnævnet.

Ændring af hvem der kan træffe afgørelser

Lovforslaget medfører også, at der fremover kan træffes afgørelse af et medlem af Ligebehandlingsnævnets formandskab alene, hvis der er tale om en sag, hvor der allerede er etableret fast rets- eller nævnspraksis. Herved vil Ligebehandlingsnævnet fremover kunne prioritere sine ressourcer, så de væsentlige ressourcer anvendes på de mest komplicerede sager.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2015. Den nye ordning vil blive evalueret to år efter ikrafttrædelsen.

DI mener
DI hilser lovændringen velkommen. Det er ikke holdbart, at personer uden konkret retlig interesse kan indkassere godtgørelser for hypotetiske problemer.
 
Samtidig er det dog DI’s opfattelse, at der er mere presserende problemer ved sagsbehandlingen i Ligebehandlingsnævnet. Især fordi man kan diskutere, om ændringen ikke bare er et udtryk for, at man indretter loven til at passe på det, der i forvejen er domstolenes holdning til Ligebehandlingsnævnets praksis.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt og domstolslignende organ, der træffer afgørelse i sager om påstået ulovlig forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet. Det er gratis at klage til nævnet.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-05-2015 OPDATERET: 06-03-2017