På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Greencard afskaffes, beløbsordningen forhøjes

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT. Folketinget har vedtaget, at Greencard-ordningen bliver ophævet, og at beløbsgrænsen på beløbsordningen bliver hævet fra 375.000 kr. til 400.000 kr. Ansøgninger indgivet fra og med 10. juni 2016 er omfattet af ændringerne.

Greencard-ordningen afskaffes

Greencard-ordningen, der skulle medvirke til at få flere højtuddannede udlændinge i arbejde i Danmark, bliver fra 10. juni 2016 afskaffet. Det er blevet vedtaget i Folketinget 2. juni 2016.

Ansøgninger indgivet før 10. juni 2016 vil blive sagsbehandlet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ansøgninger om Greencard indgivet 10. juni eller senere vil blive afvist.

Greencard-indehavere, der har et Greencard, kan få deres Greencard forlænget, hvis de opfylder de betingelser, der er beskrevet i deres opholdstilladelse for at få forlænget Greencardet.

Den medfølgende familie til en Greencard-indehaver kan fortsat søge om at få opholdstilladelse og få forlænget deres opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en Greencard-indehaver. Ansøgninger som medfølgende familiemedlem til en Greencard-indehaver kan derfor indgives efter 10. juni 2016, og så længe Greencard-indehaveren har ophold i Danmark efter Greencard-ordningen.

Beløbsordningen forhøjes

Fra og med 10. juni 2016 ændres beløbsgrænsen fra 375.000 kr. til 400.000 kr. Ansøgninger indgivet før den 10. juni 2016 skal overholde beløbsgrænsen på 375.000 kr. Ansøgninger indgivet 10. juni 2016 eller senere skal overholde beløbsgrænsen på 400.000 kr.

Der er ikke øvrige ændringer i beregningen af den årlige løn

Krav om en årlig løn på 400.000 kr. vil årligt blive reguleret med satsreguleringsprocenten og en tilpasningsprocent. Den årlige regulering vil finde sted 1. januar hvert år og er begrundet i, at beløbsordningen løbende skal svare til lønudviklingen i samfundet.

Udlændinge, der med en løn på 375.000 kr. har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen, kan fortsat få forlænget deres opholdstilladelse efter reglerne om en beløbsgrænse på 375.000 kr., hvis der er tale om det samme ansættelsesforhold og ansættelsesvilkårene ikke er ændrede.

Konsekvenser for fast-track ordningen

På fast-track ordningen er der et beløbsordningsspor. Dette spor vil ligeledes blive reguleret fra 10. juni 2016, så ansøgninger efter fast-track ordningens beløbsspor også skal leve op til kravet om en årlig løn på 400.000 kr.

Overvej udfordringer allerede nu

DI anbefaler, at virksomheder orienterer de omfattede medarbejder om ændringerne i udlændingeloven og allerede nu overvejer, hvilke andre opholds- og arbejdstilladelser medarbejderne kan opnå, når et Greencard ikke længere kan forlænges, hvis betingelserne for forlængelse ikke kan opfyldes.

DI anbefaler også, at man ved ansøgning efter beløbsordningen er opmærksom på, at beløbskravet på 400.000 kr. ikke er et vedblivende beløbskrav på grund af de procentvise stigninger, som ordningen vil blive reguleret af hvert år i januar. Ansøgninger der ikke opfylder beløbskravet vil resultere i et afslag på opholds-og arbejdstilladelse.

DI's mener

Afskaffelsen af Greencard-ordningen, der har givet danske virksomheder adgang til højtkvalificeret arbejdskraft, skader danske virksomheder og deres mulighed for at skabe vækst.

Reglerne i ordningen blev strammet i starten af 2015, og det gav et fald i antallet af opholdstilladelser via ordningen. Derfor mener DI, at man burde have givet ordningen en chance mere og set på, hvordan man kunne udvide mulighederne for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft i stedet for at begrænse dem.

Ligeledes mener DI, at det er meget beklageligt, at virksomhederne får indskrænket deres muligheder for at ansætte, når beløbsgrænsen i beløbsordningen forhøjes. Det vil i høj grad ramme industrien, som allerede nu oplever flaskehalse i forhold til arbejdskraft, og det vil påvirke både vækst og produktion i Danmark.

PUBLICERET: 08-06-2016 OPDATERET: 28-11-2016