På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forslag til ny databeskyttelseslov fremsat

LOVGIVNING. Den 25. oktober fremsatte justitsministeren forslag om en ny databeskyttelseslov, som skal erstatte den nuværende persondatalov fra 2000. Lovforslaget supplerer reglerne i den generelle EU-forordning om databeskyttelse, som får virkning fra den 25. maj 2018.

Ny databeskyttelseslov

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, gælder den nuværende persondatalov ikke længere.

Persondataforordningen skal implementeres direkte i hele EU, men den giver medlemsstaterne mulighed for at supplere med nationale regler på nogle områder.

Databeskyttelsesloven skal erstatte den nugældende persondatalov fra 2000, og lovforslaget supplerer altså reglerne i den generelle persondataforordning.

Højere bøder

Med den kommende databeskyttelseslov og forordning kan virksomheder risikere væsentligt højere bøder end tidligere, hvis de overtræder reglerne. Grundlaget for at udmåle væsentligt højere bøder end i dag for overtrædelse af forordningen og den nye databeskyttelseslov fremgår af lovforslagets kapitel 12.

Lovforslagets regler om behandling af persondata er i vidt omfang en videreførelse af de gældende databeskyttelsesregler efter persondataloven.

Ansættelsesforhold

Forslaget indeholder dog et nyt og stærkere grundlag for behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold. Det fremgår af en ny bestemmelse i § 12 om behandling af oplysninger i ansættelsesforhold, som supplerer de almindelige behandlingsregler i §§ 6-8.

Efter § 12 kan virksomheder behandle personoplysninger som følge af arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder, som er fastlagt i anden lovgivning, kollektive overenskomster eller på baggrund af en konkret interesseafvejning.

I § 12, stk. 3, er det præciseret, at det er muligt at behandle ansættelsesretlige personoplysninger med hjemmel i samtykke, så længe det er afgivet frivilligt m.v.

Proces

Lovforslaget er sat til 1. behandling i Folketinget den 16. november 2017. Det forventes, at lovforslaget træder i kraft samtidig med persondataforordningen den 25. maj 2018.

Klar til persondataforordningen?

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, bliver reglerne for behandling af persondata skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse.

I Personale Update og på di.dk/persondata kan I finde viden og værktøjer. I kan få svar på spørgsmål, hente vejledninger og tilmelde jer konferencer og kurser om korrekt behandling af persondata.

Læs mere på di.dk/persondata

PUBLICERET: 07-11-2017 OPDATERET: 07-11-2017