På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hold øje med fejl i beregningen af sygedagpengerefusion

SYGEDAGPENGEREFUSION. I skal være opmærksomme på, at I kan være blevet ramt af fejl i beregningen af refusionssatsen på sygedagpenge. Refusionssatsen har tilsyneladende gennem et stykke tid konsekvent været for lav for timelønnede medarbejdere. Undersøg derfor, om fejlen har ramt jer, og bed i så fald kommunen om at genberegne jeres refusionssats.

Virksomhed mister penge pga. forkert refusion

Siden januar 2015 er sygedagpengesatsen og dermed virksomhedernes refusion blevet beregnet digitalt via oplysninger fra eIndkomst.

Den nye måde at beregne satsen på for timelønnede har dog ikke været korrekt, og derfor risikerer en række virksomheder at blive snydt for den fulde refusion.

Systematisk fejl ift. timelønnede medarbejdere

Beregningsfejlen rammer de virksomheder, som siden årsskiftet har haft eller stadig har timelønnede medarbejdere på sygedagpenge.

Fejlen består i, at den nuværende beregningsmodel fratrækker dobbelt AM-bidrag for feriepenge og pension af feriepenge for timelønnede medarbejdere. Det betyder, at en virksomhed i visse tilfælde kan miste op til et par kroner per time i refusion.  

Myndighederne arbejder på at få rettet fejlen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som er den ansvarshavende myndighed, har oplyst, at der bliver arbejdet på at rette fejlen fremadrettet. Det er dog desværre fortsat ikke afklaret, hvornår fejlen vil være rettet.

Derudover er det heller ikke afklaret, om der automatisk vil ske en genberegning i alle de tilfælde, hvor refusionssatsen har været forkert.

DI's råd

DI anbefaler, at I først og fremmest undersøger, om I reelt har fået udbetalt den korrekte refusionssats for de timelønnede medarbejdere, som siden 1. januar 2015 måtte have været eller fortsat er syge.

Da der er tale om en systematisk fejl for timelønnede, vil I efter alt at dømme være blevet ramt af fejlen og har derfor ikke fået den fulde refusion udbetalt. Selvom det kun er få kroner pr. time, vil det naturligvis være en økonomisk belastning særligt for virksomheder med mange timelønnede medarbejdere og virksomheder, der har langtidssygemeldte timelønnede medarbejdere.   

Hvis I finder ud af, at I er ramt af fejlen, anbefaler DI, at I kontakter jeres lokale jobcenter i kommunen og beder om at få genberegnet refusionen.

DI så naturligvis helst, at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering automatisk sørgede for at få genberegnet alle de forkerte refusionsudbetalinger. Da situationen dog ikke er afklaret, anbefaler vi, at I tager direkte kontakt til jobcentret ift. jeres konkrete tilfælde.

DI arbejder via DA for at få myndigheden til dels at rette fejlen og dels at holde virksomhederne informeret. Det er afgørende, at virksomhederne bliver orienteret og samtidig får udbetalt den manglende refusion, så tilliden til NemRefusion og eIndkomst ikke lider et knæk.

Kontakt jobcentret
Hvis du har brug for at vide mere eller gerne vil bede om en genberegning af refusionssatsen, skal du kontakte det lokale jobcenter i kommunen.  
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-11-2015 OPDATERET: 24-10-2016