På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Få styr på den nye lov om forretnings-hemmeligheder

LOVGIVNING. Der kommer en ny lov om forretningshemmeligheder pr. 9. juni 2018, der erstatter dele af markedsføringsloven. Det får betydning for jeres ansættelsesretlige dokumenter.

Ansættelsesretlige konsekvenser

Den nye lov om forretningshemmeligheder træder i kraft den 9. juni 2018. Loven er en implementering af et EU-direktiv. Loven samler og udbygger reglerne for erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.

Markedsføringslovens § 23 har indtil nu indeholdt et forbud mod ansattes uberettigede brug og videregivelse af erhvervshemmeligheder. Denne paragraf ophæves ved indførslen af den nye lov. De fleste virksomheder henviser til § 23 i ansættelseskontrakter og opsigelser. Fremadrettet skal henvisningen i stedet ske til den nye lov.

Mange virksomheder henviser i kontrakter og opsigelser til både markedsføringslovens § 3 og § 23. Markedsføringslovens § 3 eksisterer fortsat. I skal således ikke ændre på henvisningen til denne paragraf.

Ændringer i retstilstanden

Retstilstanden i § 23 videreføres i høj grad i den nye lov. Som virksomhed er I derfor stadig beskyttet på stort set samme måde mod ansatte og tidligere ansattes brug og videregivelse af jeres forretningshemmeligheder.

Lovændringen indebærer dog nogle få ændringer i retstilstanden:

3-års regel bortfalder

Vigtigst er, at markedsføringslovens § 23 kun har forbudt tidligere ansatte fra at bruge og videregive forretningshemmeligheder i 3 år efter fratræden. Denne regel ophæves, så forbuddet nu gælder tidsubegrænset. Tidligere ansatte må således først bruge og videregive oplysninger fra deres ansættelse, når disse ikke længere kan betragtes som forretningshemmeligheder.

Det er derfor vigtigt, at I ikke længere nævner denne 3-årsregel i kontrakter, opsigelser og bortvisninger, som udarbejdes efter 9. juni 2018.

Sager skal anlægges hurtigt

Hvis I bliver opmærksomme på, at en tidligere ansat uberettiget bruger eller videregiver jeres forretningshemmeligheder, skal I reagere hurtigt. Den nye lov indeholder en søgsmålsfrist på 6 måneder fra I bliver opmærksomme på krænkelsen, men også forud for de 6 måneder risikerer I at miste jeres rettigheder pga. passivitet, hvis I ikke reagerer rettidigt.

Loven indeholder herudover nye regler omkring hvilke retsmidler, I vil kunne benytte jer af mod en krænker og gør det bl.a. lettere at få nedlagt et forbud.

Allerede eksisterende kontrakter

Det er ikke nødvendigt at ændre henvisningerne i ansættelseskontrakter, der er er indgået før den 9. juni 2018. Det er kun i ansættelseskontrakter, opsigelser, bortvisninger m.fl., som I udarbejder efter den 9. juni 2018, at henvisningerne skal opdateres.

Derudover bør I gennemgå og opdatere personalehåndbøger, retningslinjer og lignende.

Brug di.dk

På di.dk finder I altid opdaterede skabeloner til ansættelseskontrakter, opsigelser, bortvisninger m.fl. Vores skabeloner vil blive opdateret med de nye bestemmelser inden 9. juni 2018.

DI's råd

DI anbefaler at kontrakter, opsigelser og bortvisninger, der udarbejdes fra den 9. juni 2018 og frem opdateres, så der henvises til lov om forretningshemmeligheder i stedet for til markedsføringslovens § 23. Det er især vigtigt at slette evt. henvisninger til den tidligere 3-årsregel.

Henvisninger til markedsføringslovens § 3 skal ikke ændres.
 
Det er ikke nødvendigt at ændre i kontrakter, som er indgået før 9. juni 2018.

Derudover bør personalehåndbøger og lignende opdateres.

Markedsføringslovens § 23 om erhvervelse, brug og videregivelse af erhvervshemmeligheder erstattes af en ny lov om forretningshemmeligheder. Lovændringen medfører bl.a. en tidsmæssig udvidelse af reglerne om, at tidligere ansatte ikke må dele virksomhedens forretningshemmeligheder, ligesom der foretages ændringer i, hvilke retsmidler virksomheden kan bruge ved krænkelser af forbuddet.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-05-2018 OPDATERET: 15-05-2018