På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

EU-forslag om øremærket barsel til mænd

LOVGIVNING. EU-forslag om et nyt direktiv om familie- og arbejdsliv kan medføre øremærket forældreorlov til mænd. Forslaget bliver fortsat behandlet.
Modelfoto: Colourbox

EU er i gang med barselsdirektiv

EU-Kommissionen fremsatte den 26 april et forslag om et nyt direktiv om familie- og arbejdsliv. Efterfølgende er Rådet blevet enige om et kompromisforslag. Hvis forslaget bliver gennemført, vil det påvirke de danske regler om forældreorlov.

Øremærket barsel til mænd

Ifølge forslaget skal der indføres øremærket forældreorlov til begge  barnets forældre. Den øremærkede forældreorlov er i forslaget fastsat til at være 2 måneder for hver af barnets forældre.

Øremærket forældreorlov kan ikke overføres mellem barnets forældre. Det betyder, at hvis det ikke er muligt for den ene forældre at afholde forældreorloven, så vil den anden forældre ikke kunne afholde den i stedet. Retten til den ikke afholdte forældreorlov vil derfor falde bort.

Betalingsniveauet for den øremærkede forældreorlov skal ifølge forslaget fastsættes nationalt.

Ret til plejeorlov

Forslaget indeholder også, at medarbejdere har mulighed for at tage op til fem årlige plejeorlovsdage. Disse dage skal benyttes til at tage sig af nærtstående, som er syge. Disse plejeorlovsdage skal ifølge forslaget fra Rådet afholdes uden betaling.

Fortsat under behandling

Forslaget er ikke endeligt vedtaget og skal først behandles i EU-parlamentet efter sommerferien. Først hvis Kommissionen, Rådet og EU-parlamentet bliver enige, gennemføres forslaget.

DI mener

DI støtter ikke direktivforslaget. Hvis det bliver vedtaget, vil det indføre nye rettigheder på EU-niveau, der hidtil i hovedsagen har været reguleret i national lovgivning og overenskomster.

I langt de fleste overenskomster er der allerede indført regler, der øremærker løn under forældreorlov til en af forældrene. Det har overenskomstparterne aftalt sig frem til og igennem en årrække udvidet denne ret. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at EU nu vil indføre nye rettigheder på EU-niveau.

PUBLICERET: 09-08-2018 OPDATERET: 14-08-2018